Χρήσιμες Πληροφορίες για τις Ομάδες Παραγωγών

May 24, 2017

Σε διαβούλευση σχέδιο Υπ. Απόφασης για ενίσχυση νέων ομάδων

Μέχρι τις 2 Ιουνίου 2017 θα βρίσκεται σε διαδικασία δημόσιας διαβούλευσης το σχέδιο της Υπουργικής Απόφασης για την πρώτη εφαρμογή του Μέτρου 9 το οποίο αφορά […]
May 14, 2017

Συνεταιριστική ή κεφαλαιουχική επιχείρηση; Οι μεγάλες διαφορές

Οι αγροτικοί συνεταιρισμοί ανέκαθεν αποτελούσαν τον κορμό της κοινωνικής οικονομίας στην Ελλάδα. Ωστόσο, λειτουργούν σε μεγάλο βαθμό και ως οικονομικές επιχειρήσεις με την έννοια ότι παράγουν […]
May 12, 2017

Τα τρία στάδια ωρίμανσης της συλλογικής δράσης

Η ανάπτυξη της συλλογικής δράσης στον αγροτικό αλλά και σε άλλους τομείς ακολουθεί τρία στάδια/φάσεις Φάση Προβληματισμού. Στη φάση αυτή τα άτομα λειτουργούν ακόμη ως μονάδες. […]
May 12, 2017

Οι περιορισμοί των μελών των Ομάδων

Ένας ερώτημα που πολλές φορές έχουν οι παραγωγοί πριν αποφασίσουν τη συμμετοχή – ένταξή τους σε ένα συλλογικό σχήμα είναι: Μπορώ να είμαι μέλος σε περισσότερες […]
May 12, 2017

Τι περιλαμβάνει το καταστατικό της Ομάδας

Το καταστατικό ή κανονισμός λειτουργίας της Ομάδας/Οργάνωσης είναι ένα έγγραφο το οποίο συντάσσεται και υπογράφεται από όλα τα μέλη της Ομάδας/Οργάνωσης και περιλαμβάνει κωδικοποιημένα διάφορες πληροφορίες […]