Με πλεονέκτημα οι Ομάδες Παραγωγών στα σχέδια βελτίωσης

σχέδια βελτίωσης

Με σημαντικά πλεονεκτήματα για τις Ομάδες Παραγωγών δημοσιεύθηκε η πρόσκληση για τα σχέδια βελτίωσης η οποία θα είναι ανοιχτή μέχρι τις 2 Απριλίου 2018.

Τα κυριότερα πλεονεκτήματα για τα συλλογικά σχήματα είναι:

  • Η προμήθεια συγκεκριμένου τύπου εξοπλισμού είναι επιλέξιμη μόνο αν πραγματοποιείται από συλλογικά σχήματα. Ενδεικτικά αναφέρονται οι βαμβακοσυλλεκτικές, οι θεριζοαλωνιστικές μηχανές, οι μηχανές συλλογής βιομηχανικής ντομάτας, τεύτλων κλπ.
  • Στις επενδύσεις για την ανταγωνιστικότητα ο προϋπολογισμός για τα συλλογικά σχήματα μπορεί να ανέλθει έως και το 1.000.000 €. Αντίστοιχα για ατομικές επενδύσεις ο προϋπολογισμός δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 500.000 €.
  • Ομοίως και στη δράση για τα περιβαλλοντικά επενδυτικά έργα, ο μέγιστος προϋπολογισμός για τα συλλογικά σχήματα ανέρχεται σε 500.000 €. Σε αντιδιαστολή τα ατομικά επενδυτικά σχέδια δεν θα μπορούν να υπερβούν τις 200.000 €.
  • Σημαντικό επίσης πλεονέκτημα υπάρχει και στο ποσοστό επιδότησης. Το ποσοστό αυτό ανέρχεται σε 85% για τα νησιά του Αιγαίου και 60% για όλες τις υπόλοιπες περιοχές.  Τα ποσοστά αυτά είναι 10% υψηλότερα από τα αντίστοιχα των ατομικών επενδύσεων (75%/50%).

Τεκμηριώνεται λοιπόν για ακόμα μια φορά ότι από εδώ και πέρα τα συλλογικά σχήματα θα έχουν προτεραιότητα στα μέτρα της ΚΑΠ εκτός των πλεονεκτημάτων που προσφέρουν στο εισόδημα των αγροτών.