Τα τρία στάδια ωρίμανσης της συλλογικής δράσης

Η ανάπτυξη της συλλογικής δράσης στον αγροτικό αλλά και σε άλλους τομείς ακολουθεί τρία στάδια/φάσεις

  • Φάση Προβληματισμού. Στη φάση αυτή τα άτομα λειτουργούν ακόμη ως μονάδες. Άτομα που αντιμετωπίζουν ίδιες ή παραπλήσιες δυσκολίες ή/και ανησυχίες συζητούν μεταξύ τους για πιθανούς τρόπους αντιμετώπισης αυτών. Η ανάπτυξη κοινής δράσης κατέχει πάντοτε περίοπτη θέση στις συζητήσεις αυτές, αλλά, σε ελάχιστες μόνο περιπτώσεις μετουσιώνεται σε πράξη. Στο κρίσιμο αυτό σημείο, όπου οι συζητήσεις κορυφώνονται και, ή θα ατονήσουν ή θα οδηγήσουν στην ανάληψη πρωτοβουλιών για κοινή δράση, είναι αναγκαία η «εξωτερική» υποστήριξη των ατόμων αυτών.

 

  • Φάση Αναζήτησης. Στην περίπτωση που τα άτομα αποφασίσουν να συνεχίσουν τη δράση τους ως «ομάδα» και μέχρι του σημείου σύστασης και έναρξης λειτουργίας της «ομάδας» μεσολαβεί μια περίοδος αναζήτησης. Στην περίοδο αυτή, τα συγκεκριμένα άτομα εξετάζουν διάφορα εναλλακτικά μοντέλα για την κοινή τους δράση, τους κανόνες της μεταξύ τους συνεργασίας, τους κοινούς τους στόχους κλπ. Και σε αυτή τη φάση απαιτείται «εξωτερική» υποστήριξη προκειμένου οι αναζητήσεις να ολοκληρωθούν και να συσταθεί η «ομάδα» με επιτυχία.

 

  • Φάση Λειτουργίας. Στη φάση αυτή, τα άτομα λειτουργούν πλέον ως «ομάδα». Η «ομάδα» κατά τα πρώτα στάδια λειτουργίας της απαιτεί στήριξη τόσο εκ των έσω (δηλαδή από τα άτομα που τη συγκροτούν) όσο και απ’ έξω. Η αναγκαιότητα της εξωτερικής στήριξης θεωρείται σε ευρωπαϊκό επίπεδο αυτονόητη και παρέχεται υπό την προϋπόθεση της δέσμευσης της «ομάδας» για την ικανοποίηση συγκεκριμένων στόχων.

By Simbiosis 

Έργο: Τεχνικός Σύμβουλος για την υποστήριξη της σύνταξης

του Καλλιεργητικού Πλάνου της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, 2/2014

 

Skip to content