ΑΣ Αγγελιανών – H Οργάνωση Ελαιοπαραγωγών που υλοποιεί το όραμά της

Ο ΑΣ Αγγελιανών Ρεθύμνου πρωτοπόρος στις εξελίξεις του αγροτικού τομέα αναγνωρίστηκε τον Φεβρουάριο 2015 ως ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΑΡΓΑΩΓΩΝ στον τομέα ελαιολάδου. Η Οργάνωση Παραγωγών σήμερα αριθμεί 170 μέλη και η συνολική καλλιεργούμενη έκταση είναι περίπου 3.100 στρέμματα.

Ο ΑΣ Αγγελιανών με όραμα τη διασφάλιση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του ελαιολάδου της περιοχής του (προϊόν ΠΟΠ Βόρειος Μυλοπόταμος) και τη δημιουργία υπεραξίας στο παραγόμενο ελαιόλαδο υλοποιεί ένα ολοκληρωμένο επιχειρησιακό σχέδιο στα πλαίσια των κανονισμών (ΕΕ) 611/2014 & 615/2014.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνεταιρισμού χαρακτηρίζει θετική εξέλιξη την αναγνώριση του ΑΣ τονίζοντας ότι παρά την υπάρχουσα κρίση υπάρχουν ευκαιρίες στον τομέα του ελαιολάδου. Στόχος είναι η καλύτερη δυνατή αξιοποίηση των δυνατοτήτων εμπορίας ελαιολάδου μέσα από την αναβάθμιση των υποδομών και την πιστοποίηση όλης της παραγωγικής διαδικασίας.

Skip to content