Πρόγραμμα Αγροτικής Ενίσχυσης 2017 από την Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών

Ο Φιλανθρωπικός Οργανισμός της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών ΑΠΟΣΤΟΛΗ, σε συνεργασία με το Διεθνές Ανθρωπιστικό Οργανισμό International Orthodox Christian Charities – IOCC χρηματοδοτούν για 3η χρονιά αγροτικούς συνεταιρισμούς και κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις (ΚΟΙΝΣΕΠ) που δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα.

Το πρόγραμμα αφορά την χρηματοδότηση αγοράς καινούριου εξοπλισμού με στόχο την βελτίωση των διαδικασιών παραγωγής, τυποποίησης και προώθησης προϊόντων με ανώτατό ποσό ενίσχυσης τις 10.000 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Σύμφωνα με την προκήρυξη του οργανισμού, δικαίωμα συμμετοχής έχουν αγροτικοί συνεταιρισμοί και κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις (ΚΟΙΝΣΕΠ) που έχουν την έδρα τους στους νομούς Ιωαννίνων, Κοζάνης, Καστοριάς, Γρεβενών, Θεσπρωτίας, Πρέβεζας, Τρικάλων, Καρδίτσας, Άρτας, Ευρυτανίας και Αιτωλοακαρνανίας, ενώ ο ετήσιος κύκλος εργασιών τους των δυο τελευταίων διαχειριστικών περιόδων να ανέρχεται στο ποσό του 1.500.000€.

Ο Φιλανθρωπικός Οργανισμός θέλοντας να συμβάλλει στην στήριξη του κοινωνικού ιστού των τοπικών κοινωνιών θέτει ως βασική προϋπόθεση των επιλεχθέντων φορέων τη δωρεά από μέρους τους προϊόντων λιανικής αξίας ίση με το 10% της αξίας του παραληφθέντος εξοπλισμού.

Περισσότερες πληροφορίες για τα κριτήρια και τους όρους συμμετοχής μπορείτε να βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο

Skip to content