Η βιώσιμη καλλιέργεια της ελιάς στην Κριτσά

Η βιώσιμη καλλιέργεια της ελιάς στην Κριτσά είναι το αντικείμενο της ενημερωτικής –εκπαιδευτικής συνάντησης που οργανώνεται από τον Αγροτικό Ελαιουργικό Συνεταιρισμό Κριτσάς την Τρίτη 14 Νοεμβρίου 2017 στις 18: 00 στην αίθουσα ΛΑΤΩ (πρώην εργοστάσιο Άρχαυλη) στην Κριτσά με σκοπό τη δημιουργία Ομάδας Βιώσιμης Παραγωγής Ελαιολάδου στα πλαίσια του Συνεταιρισμού

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης οι συμμετέχοντες θα ενημερωθούν από γεωπόνους της LOCAL FOOD EXPERTS s.c.e το μοντέλο της βιώσιμης καλλιέργειας της ελιάς και τις σχετικές καλλιεργητικές πρακτικές ενώ επιπλέον θα παρουσιαστούν δυνατότητες και προοπτικές για τη διασύνδεση της τοπικής παραγωγής με υπηρεσίες φιλοξενίας στα πλαίσια του προγράμματος «Futouris Crete – Πρώτα βήματα προς ένα βιώσιμο διατροφικό προορισμό» του ιδρύματος TUI Care.

Στην ενημερωτική συνάντηση μπορούν να συμμετέχουν μέλη του Αγροτικού Ελαιουργικού Συνεταιρισμού Κριτσάς που καλλιεργούν ελαιόδεντρα στις περιοχές Κλεισίδια, Μπαμπακιές, Πρασσάς, Κοιλιάρη και Κερατίδι καθώς και κάθε άλλος ενδιαφερόμενος.

Skip to content