Οδηγός συμμετοχής στο Μέτρο 9 ΠΑΑ 2014-2020

Πρόσφατα δημοσιεύθηκε η Υπουργική Απόφαση  για την εφαρμογή του Μέτρου 9 που αφορά τη χρηματοδότηση νέων Ομάδων και Οργανώσεων Παραγωγών για την υλοποίηση των επιχειρηματικών τους σχεδίων.

Η βασική του διαφορά από όλα τα υπόλοιπα προγράμματα χρηματοδότησης είναι ότι συνδέει τη χρηματοδότηση με την επίτευξη συγκεκριμένων στόχων  που θέτει η Ομάδα  και όχι με συγκεκριμένες δαπάνες που πραγματοποιεί. Ως εκ τούτου μια Ομάδα με τον κατάλληλο σχεδιασμό μπορεί να εξασφαλίσει σημαντικούς πόρους για την ανάπτυξη της.

Τα κύρια σημεία της Υπουργικής Απόφασης παρουσιάζονται στον συνοπτικό Οδηγό που ακολουθεί.

Skip to content