Με πλεονέκτημα οι Ομάδες Παραγωγών στα σχέδια βελτίωσης
σχέδια βελτίωσης

Με σημαντικά πλεονεκτήματα για τις Ομάδες Παραγωγών δημοσιεύθηκε η πρόσκληση για τα σχέδια βελτίωσης η οποία θα είναι ανοιχτή μέχρι τις 2 Απριλίου 2018.

Τα κυριότερα πλεονεκτήματα για τα συλλογικά σχήματα είναι:

  • Η προμήθεια συγκεκριμένου τύπου εξοπλισμού είναι επιλέξιμη μόνο αν πραγματοποιείται από συλλογικά σχήματα. Ενδεικτικά αναφέρονται οι βαμβακοσυλλεκτικές, οι θεριζοαλωνιστικές μηχανές, οι μηχανές συλλογής βιομηχανικής ντομάτας, τεύτλων κλπ.
  • Στις επενδύσεις για την ανταγωνιστικότητα ο προϋπολογισμός για τα συλλογικά σχήματα μπορεί να ανέλθει έως και το 1.000.000 €. Αντίστοιχα για ατομικές επενδύσεις ο προϋπολογισμός δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 500.000 €.
  • Ομοίως και στη δράση για τα περιβαλλοντικά επενδυτικά έργα, ο μέγιστος προϋπολογισμός για τα συλλογικά σχήματα ανέρχεται σε 500.000 €. Σε αντιδιαστολή τα ατομικά επενδυτικά σχέδια δεν θα μπορούν να υπερβούν τις 200.000 €.
  • Σημαντικό επίσης πλεονέκτημα υπάρχει και στο ποσοστό επιδότησης. Το ποσοστό αυτό ανέρχεται σε 85% για τα νησιά του Αιγαίου και 60% για όλες τις υπόλοιπες περιοχές.  Τα ποσοστά αυτά είναι 10% υψηλότερα από τα αντίστοιχα των ατομικών επενδύσεων (75%/50%).

Τεκμηριώνεται λοιπόν για ακόμα μια φορά ότι από εδώ και πέρα τα συλλογικά σχήματα θα έχουν προτεραιότητα στα μέτρα της ΚΑΠ εκτός των πλεονεκτημάτων που προσφέρουν στο εισόδημα των αγροτών.

Skip to content