ΑΣ Αγίου Στεφάνου: Συνδυάζοντας την παράδοση με την καινοτομία

Στο νότιο άκρο της Κρήτης και σε μικρή απόσταση από την παραλία του Μακρύ Γιαλού, στο χωριό Άγιος Στέφανος λειτουργεί από το 1958 ο ομώνυμος ελαιοκομικός Συνεταιρισμός. Η αναγνώριση του  ΑΣ Αγίου Στεφάνου ως ΟΕΦ το 2015 αποτέλεσε το έναυσμα για την εφαρμογή ενός επιχειρησιακού προγράμματος συνολικού προϋπολογισμού περίπου 450.000 €.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΑΣ Αγίου Στεφάνου, κ. Μπαγορδάκη το πρόγραμμα ΟΕΦ σχεδιάστηκε έχοντας κατά νου δύο θέματα: «να αντιμετωπίσουμε το χρόνιο πρόβλημα της διαχείρισης των αποβλήτων του ελαιουργείου και να διασφαλίσουμε, στο βαθμό που μας αντιστοιχεί, τη φήμη του ελαιολάδου ΠΟΠ ΣΗΤΕΙΑΣ. Εκτίμησή μας είναι ότι και οι δύο στόχοι επιτεύχθηκαν στο ακέραιο με την υποστήριξη της Simbiosis η οποία είχε την ευθύνη για τη διαχείριση του προγράμματος.

Ένα σημαντικό τμήμα των πόρων του προγράμματος που μας εγκρίθηκε αξιοποιήθηκε για την εγκατάσταση ενός νέου συστήματος επεξεργασίας των αποβλήτων του ελαιουργείου. Το σύστημα αυτό ενσωματώνει μια πρωτοποριακή τεχνολογία που βασίζεται στη χρήση φυσικών υλικών τα οποία έχουν την ικανότητα, στις κατάλληλες αναλογίες, να δεσμεύουν το ρυπαντικό φορτίο των υγρών αποβλήτων. Κατά τη δοκιμαστική λειτουργία της μονάδας επιβεβαιώθηκε ότι το νερό που παράγεται μετά από ολιγόωρη επεξεργασία πληροί όλες τις προδιαγραφές για χρήση ως αρδευτικό νερό ενώ το στερεό υπόλειμμα με τη μορφή λάσπης μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως εδαφοβελτιωτικό. Και όλα αυτά με μικρή κατανάλωση ενέργειας και χωρίς να απαιτούνται εγκαταστάσεις μεγάλης επιφάνειας.

Παράλληλα, κατά τη διάρκεια της περιόδου 2015-2018 ενισχύσαμε τα μέλη της Οργάνωσης με εξοπλισμό για τη συγκομιδή και τη μεταφορά του ελαιοκάρπου με σκοπό την αποφυγή της υποβάθμισης του ελαιοκάρπου. Επιπλέον, πετύχαμε σημαντική μείωση στις απώλειες αρδευτικού νερού μέσω της εκτεταμένης αντικατάστασης τμημάτων του αρδευτικού δικτύου.

Εξίσου σημαντική και με πολλαπλές προεκτάσεις θεωρείται και η πιστοποίηση σύμφωνα με το εθνικό πρότυπο Agro 2 της ελαιοκαλλιέργειας σε μια έκταση που υπερβαίνει τα 3.000  στρέμματα.

Οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε όπως αναφέρει ο κ. Μπαγορδάκης είναι πολλαπλές. Για το λόγο αυτό θεωρήσαμε σκόπιμο την περίοδο 2018-2021 να εστιάσουμε τις προσπάθειες μας κυρίως προς την κατεύθυνση της στήριξης των παραγωγών-μελών μας, με  παράλληλη μέριμνα για εκσυγχρονισμό των παραγωγικών μας εγκαταστάσεων.

Skip to content