ΑΣ Κριτσάς: Απόλυτα επιτυχημένο το πρόγραμμα Ο.Ε.Φ

Η φήμη του ελαιολάδου του ΑΣ Κριτσάς στην εγχώρια και διεθνή αγορά δεν είναι τυχαία. Είναι το αποτέλεσμα οργανωμένων προσπαθειών που αναπτύσσονται από τη Διοίκηση και τα μέλη του ΑΣ Κριτσάς σε όλα τα στάδια της αλυσίδας παραγωγής. Μια τέτοια οργανωμένη προσπάθεια ολοκληρώθηκε με απόλυτη επιτυχία πρόσφατα. Για μια τριετία (2015-2018) ο ΑΣ Κριτσάς ως αναγνωρισμένη Οργάνωση Ελαιουργικών Φορέων (Ο.Ε.Φ), με την υποστήριξη της Simbiosis, υλοποίησε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο παρεμβάσεων ύψους 1,14 εκ € το οποίο βασίστηκε στο τρίπτυχο:

Καινοτομία – Περιβάλλον – Ανταγωνιστικότητα.

Όλες οι παρεμβάσεις όπως εξηγεί ο πρόεδρος του Αγροτικού Συνεταιρισμού κ. Αφορδακός είχαν ένα κοινό στόχο: «Να συνεχίσουμε να παράγουμε ένα προϊόν εξαιρετικής ποιότητας που έχει τύχει πολλαπλών βραβεύσεων στη διεθνή και ελληνική αγορά». Στο πλαίσιο αυτό:

  • Προωθήσαμε ένα μοντέλο καλλιέργειας το οποίο βασίζεται σε μεθόδους και τεχνικές που σέβονται το φυσικό περιβάλλον και δεν εξαντλούν τους φυσικούς πόρους όπως το έδαφος και το νερό.
  • Ενισχύσαμε τους παραγωγούς μας με κατάλληλο εξοπλισμό για την καλλιέργεια, τη συγκομιδή και τη μεταφορά του ελαιοκάρπου για να αποφευχθεί η υποβάθμιση της ποιότητας της α ύλης.
  • Επανασχεδιάσαμε και εκσυγχρονίσαμε τη γραμμή παραλαβής για την πληρέστερη εφαρμογή της κοινής άλεσης η οποία προβλέπεται στο καταστατικό του συνεταιρισμού πάνω από δύο δεκαετίες
  • Ενισχύσαμε τις διαδικασίες που εφαρμόζουμε για την τήρηση της ιχνηλασιμότητας και της ασφάλειας του ελαιολάδου που παράγουμε.
  • Αντιμετωπίσαμε το χρόνιο πρόβλημα της διάθεσης των παραπροϊόντων της παραγωγικής διαδικασίας με τρόπο που επιτρέπει την αξιοποίηση τους στο πλαίσιο της κυκλικής οικονομίας.

Η προσπάθεια που αναπτύχθηκε κατά τη διάρκεια της τριετίας 2015-2018, όπως αναφέρει ο κ. Αφορδακός κρίνεται απόλυτα επιτυχημένη και για το λόγο αυτό επιδίωξή μας είναι να συνεχιστεί μέχρι το 2021 με σκοπό να αξιοποιήσουμε τα συγκριτικά πλεονεκτήματα που μας προσφέρουν:

  • Η πρόσφατη καταχώρηση της ονομασίας ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΚΡΙΤΣΑΣ στο Μητρώο προϊόντων Προστατευόμενης Γεωγραφικής Ένδειξης (ΠΓΕ)
  • Η μεγέθυνση της παραγωγικής μας βάσης μέσω της απορρόφησης των δύο γειτονικών συνεταιρισμών Λακκωνίων και Πρίνας.
Skip to content