Τριπλή αναγνώριση για την ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ AGRO

Η νεοσύστατη εταιρία ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ AGRO αποτελεί μια συλλογική πρωτοβουλία παραγωγών που καλλιεργούν βαμβάκι, σιτηρά και κτηνοτροφικά φυτά στον εύφορο κάμπο της Καρδίτσας σε μια έκταση που πλησιάζει τα 3.000 στρέμματα.

Στόχοι της εταιρίας η οποία πρόσφατα αναγνωρίστηκε ως Ομάδα Παραγωγών για τα τρία προϊόντα (βαμβάκι, σιτηρά και κτηνοτροφικά φυτά) είναι να εξασφαλιστούν οικονομίες κλίμακας στο κόστος διαχείρισης των εκμεταλλεύσεων των μελών της, η κοινή εμπορία των προϊόντων της και η υλοποίηση επενδύσεων που θα εδραιώσουν την παρουσία της στο χώρο που δραστηριοποιείται.

Η ομαδική λειτουργία σύμφωνα με τον κ. Γιώργο  Καραγεώργο, δεν είναι κάτι καινούργιο. Επί χρόνια όλες οι επιχειρησιακές μας αποφάσεις σχετικά με τις καλλιέργειες και τη διάθεση των προϊόντων μας στην αγορά λαμβάνονται ομαδικά. Η αναγνώριση μας ως Ομάδα Παραγωγών δεν αναμένεται να αλλάξει κάτι στον τρόπο λειτουργίας μας. Απλά δίνει στη συλλογική μας δραστηριότητα έναν πιο επίσημο χαρακτήρα, που απαιτείται για τις συναλλαγές μας με τους προμηθευτές μας, τους πελάτες μας και με το Κράτος.

Η Ομάδα παραγωγής βαμβακιού, η Ομάδα παραγωγής σιτηρών και η Ομάδα παραγωγής Κτηνοτροφικών Φυτών προβλέπεται να λειτουργήσουν αυτόνομα ως προς τον προγραμματισμό της παραγωγής τους. Ωστόσο εκτιμάται ότι οι συνέργειες και η συμπληρωματικότητα που θα αναπτυχθούν μεταξύ των τριών Ομάδων θα δώσουν γρήγορα την αναγκαία ώθηση στην ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ ΙΚΕ για την επέκταση της παραγωγικής της βάσης μέσα από συνεργασίες που θα εξασφαλίσει με άλλους παραγωγούς της περιοχής.

Skip to content