ΑΣ Συκολόγου: «Στηρίζουμε τους παραγωγούς μας»

Στηρίζουμε τους παραγωγούς μας. Σε αυτές τις λέξεις συμπυκνώνει ο πρόεδρος του ΑΣ Συκολόγου το επιχειρησιακό πρόγραμμα που έτρεξε η Οργάνωση Παραγωγών στον τομέα του ελαιολάδου του Συνεταιρισμού.

Όπως αναφέρει ο κ. Αλεξανδράκης, το 2015 ξεκινήσαμε να υλοποιούμε με την υποστήριξη της Simbiosis για πρώτη φορά πρόγραμμα εργασίας ΟΕΦ ύψους περίπου 1εκ. ευρώ, το οποίο ολοκληρώθηκε πρόσφατα. Αξιοποιήσαμε στο έπακρο τους πόρους του προγράμματος προκειμένου να στηρίξουμε άμεσα και έμμεσα τους παραγωγούς μας, έχοντας στο νου μας ότι έχουν μεγάλο μερίδιο συμμετοχής στην ποιότητα του ελαιολάδου που παράγουν.

Πιο συγκεκριμένα, μέσω του προγράμματος ο Συνεταιρισμός πραγματοποίησε:

  • Ένα εκτεταμένο σχέδιο αναβάθμισης του εξοπλισμού που είχαν ανάγκη οι ελαιοπαραγωγοί για την καλλιέργεια, τη συγκομιδή και τη μεταφορά του ελαιόκαρπου. Σον εξοπλισμό αυτό περιλαμβάνονταν σωλήνες άρδευσης, αλυσοπρίονα, ελαιοραβδιστικά και βέργες, δίχτυα, θαμνοκοπτικά, παλετοκιβώτια κλπ
  • Μια ολοκληρωμένη πρωτοβουλία για τη γεωτεχνική υποστήριξη των παραγωγών, την οργάνωση και πιστοποίηση της παραγωγής τους και την πρακτική τους κατάρτιση

Παράλληλα προχωρήσαμε σε σημαντικές βελτιώσεις των συνθηκών λειτουργίας του ελαιουργείου με παρεμβάσεις για

  • Τον εκσυγχρονισμό του εξοπλισμού του ελαιουργείου
  • Την αυτοματοποίηση των ελέγχων κρίσιμων παραμέτρων λειτουργίας του ελαιουργείου
  • Την πιστοποίηση της λειτουργίας του ελαιουργείου σύμφωνα με διεθνή πρότυπα ασφάλειας και ιχνηλασιμότητας

Επιδίωξή μας, είναι να συνεχίσουμε και την τριετία 2018-2021 την προσπάθεια που ξεκινήσαμε, βασιζόμενοι στην εμπειρία μας και έχοντας ως στόχο να συμβάλλουμε και εμείς στην ενίσχυση της φήμης που διαθέτει στην αγορά το υψηλής ποιότητας κρητικό ελαιόλαδο.

Skip to content