Ανοίγει ο δρόμος για ομάδες παραγωγών και στα βιολογικά

Ο νέος Κανονισμός της ΕΕ για τα βιολογικά προϊόντα (848/2018) προβλέπει τη δυνατότητα για ομαδική πιστοποίηση στις μικρές γεωργικές εκμεταλλεύσεις.

Η πρόβλεψη αυτή αποσκοπεί κυρίως στη μείωση των δαπανών ελέγχου και πιστοποίησης και του συναφούς διοικητικού φόρτου. Δευτερευόντως αποτελεί μια ευκαιρία για τη διαμόρφωση καλύτερων συνθηκών διάθεσης των προϊόντων από τους παραγωγούς

Για να τεθεί σε εφαρμογή η πρόβλεψη της ομαδικής πιστοποίησης των μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων θα πρέπει να εκδοθούν λεπτομερέστεροι κανόνες για

  • τις ευθύνες των μελών της ομάδας,
  • τη σύνθεση και το μέγεθος των ομάδων,
  • το εύρος των προϊόντων της ομάδας,
  • τις προϋποθέσεις συμμετοχής των παραγωγών στην ομάδα,
  • τη δημιουργία και λειτουργία του συστήματος εσωτερικών ελέγχων της ομάδας

Σημειώνεται ότι τα μέλη των ομάδων δεν θα μπορούν να λάβουν μεμονωμένα, πιστοποιητικό βιολογικής παραγωγής για οποιαδήποτε από τις δραστηριότητες που καλύπτονται από την πιστοποίηση της ομάδας.

Ο Κανονισμός 848/2018 θα τεθεί σε εφαρμογή την 1/1/2021. Μέχρι τότε εκτιμάται ότι θα  έχουν εκδοθεί οι σχετικές ρυθμίσεις σε ευρωπαϊκό αλλά και σε εθνικό επίπεδο.

Άλλες σημαντικές αλλαγές του κανονισμού για τα βιολογικά προϊόντα

Μερικές ακόμη ενδιαφέρουσες αλλαγές στο πλαίσιο παραγωγής βιολογικών προϊόντων που επιφέρει ο νέος κανονισμός αφορούν:

  • Τα βιολογικά προϊόντα που εισάγονται από χώρες εκτός της ΕΕ. Οι νέοι κανόνες θα είναι οι ίδιοι για τους παραγωγούς της ΕΕ και τους παραγωγούς τρίτων χωρών  που επιθυμούν να πωλήσουν τα προϊόντα τους στην ενιαία αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ουσιαστικά πρόκειται για μετάβαση από την αρχή της ισοδυναμίας στην αρχή της συμμόρφωσης.
  • Τη διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής. Το πεδίο εφαρμογής των κανόνων έχει επεκταθεί για να καλύψει μια σειρά νέων προϊόντων, όπως το αλάτι, τα φύλλα αμπέλου, το ακατέργαστο βαμβάκι, τα αιθέρια έλαια κ.α.
  • Τη χρήση παραδοσιακών σπόρων σποράς. Θα επιτρέπεται στους βιοκαλλιεργητές η χρήση σπόρων παραδοσιακών ποικιλιών
  • Την αυξημένη χρήση τοπικών πόρων. Από το 2023 το 70% των ζωοτροφών για τις αγελάδες και τα αιγοπρόβατα και το 30% για τους χοίρους και τα πουλερικά πρέπει να είναι περιφερειακής προέλευσης έναντι 60% και 20% που είναι σήμερα.
Skip to content