Τέλος το τέλος επιτηδεύματος για τους συνεταιρισμούς και τα μέλη τους

Τέλος επιτηδεύματος θα κληθούν να καταβάλλουν για τελευταία φορά το 2018 οι αγροτικοί συνεταιρισμοί και τα μέλη τους.

Η απαλλαγή από το τέλος επιτηδεύματος αφορά και άλλες κατηγορίες φυσικών  και νομικών προσώπων. Τέτοιες είναι οι ΚΟΙΝΣΕΠ, οι Συνεταιρισμοί Εργαζομένων καθώς και φυσικά ή νομικά πρόσωπα που βρίσκονται σε κατάσταση εκκαθάρισης, πτώχευσης ή σε αδράνεια.

Ειδικότερα οι γεωργοί που απαλλάσσονται από το τέλος επιτηδεύματος θα πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 8 του νόμου 4384/2016,

Η θετική αυτή εξέλιξη περιλαμβάνεται ως τροπολογία του Υπουργείου Οικονομίας σε σχέδιο Νόμου που κατατέθηκε στις 21/11/2018 στη Βουλή.

Υπενθυμίζεται ότι το τέλος επιτηδεύματος θεσπίστηκε το 2011 και στην ουσία αφορούσε εκτός από τα νομικά πρόσωπα και τα φυσικά πρόσωπα που είχαν την ιδιότητα του επιτηδευματία. Ως τέτοιοι είναι οι γεωργοί κανονικού καθεστώτος ΦΠΑ. Οι γεωργοί ειδικού καθεστώτος ΦΠΑ δεν είχαν την υποχρέωση για την ετήσια καταβολή του τέλους.

Η απαλλαγή από το τέλος επιτηδεύματος είναι ένα κίνητρο (φορολογικής υφής) για ένταξη των γεωργών σε συνεταιριστικές μορφές δραστηριότητας. Όμως, το κίνητρο αυτό το δεν καλύπτει όλες τις δυνητικές μορφές συλλογικής δραστηριότητας στον πρωτογενή τομέα. Ως εκ τούτου δεν συμβαδίζει απόλυτα με την προσπάθεια που αναπτύσσει τα τελευταία χρόνια το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης για την προώθηση των Ομάδων και Οργανώσεων Παραγωγών. Υπενθυμίζεται ότι ως Ομάδες & Οργανώσεις Παραγωγών  εκτός από τους Συνεταιρισμούς μπορούν να λειτουργήσουν και άλλες επιχειρήσεις του εμπορικού και αστικού δικαίου με εταίρους-μετόχους αγρότες-παραγωγούς.

Skip to content