Απαλλαγή από το τέλος επιτηδεύματος για τους συνεταιρισμούς και τα μέλη τους

Η απαλλαγή από το τέλος επιτηδεύματος για τους αγροτικούς συνεταιρισμούς και τους αγρότες που είναι μέλη τους καθιερώθηκε με το Νόμο 4577/2018. Ωστόσο  μόλις πριν από λίγες ημέρες εκδόθηκε σχετική εγκύκλιος από την ΑΑΔΕ στην οποία αναφέρονται όλες οι σχετικές λεπτομέρειες.

Για να τύχει απαλλαγής από την επιβολή του τέλους επιτηδεύματος ο Αγροτικός Συνεταιρισμός θα πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί η ανάλογη απεικόνιση του νομικού προσώπου στο υποσύστημα Μητρώου στο TAXIS

Στην περίπτωση των αγροτών – μελών του Αγροτικού Συνεταιρισμού για να γίνει η εξαίρεση από την επιβολή του τέλους επιτηδεύματος θα πρέπει τα μέλη καταρχήν να είναι αγρότες και επιπλέον να πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 8 του Νόμου 4384/2016. Η πλήρωση των προϋποθέσεων πιστοποιείται από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης.

Η εξαίρεση από την επιβολή του τέλους επιτηδεύματος του αγρότη – μέλους του ΑΣ αφορά μόνο την αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα. Στην περίπτωση που το μέλος έχει και άλλη επιχειρηματική δραστηριότητα  δεν απαλάσσεται από την επιβολή του τέλους για την άλλη επιχειρηματική του δραστηριότητα.

Για περισσότερες λεπτομέρειες δείτε εδώ τη σχετική εγκύκλιο της ΑΑΔΕ.

Skip to content