Κτηνοτροφικός Σύλλογος Τυρνάβου: Η συσπείρωση είναι μονόδρομος

Με τη συσπείρωση των προσπαθειών τους σε ένα συλλογικό επιχειρηματικό σχήμα επιδιώκουν τα 220 μέλη του Κτηνοτροφικού Συλλόγου του Δήμου Τυρνάβου να ενισχύσουν τη διαπραγματευτική τους δύναμη και να αξιοποιήσουν την πολύχρονη εμπειρία τους.

Ο νέος κλαδικός συνεταιρισμός των αιγο-προβατοτρόφων του Τυρνάβου έρχεται να δώσει σάρκα και οστά στην απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Συλλόγου που ελήφθη πριν από μερικούς μήνες.   Το νέο συνεταιριστικό σχήμα θα λειτουργήσει ως όχημα για την υλοποίηση όλων των παρεμβάσεων που έχουν προγραμματιστεί με στόχο τη βελτίωση της θέσης των μελών του στην αλυσίδα αξίας του γάλακτος.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Συλλόγου κ. Αργύρη Μπαϊραχτάρη «η σύσταση του Συνεταιρισμού αποτελεί µία μόνο πτυχή από τις παρεμβάσεις που έχουμε αποφασίσει να δρομολογήσουμε, διότι στον κτηνοτροφικό κλάδο υπάρχουν πολλές δυνατότητες. Τις δυνατότητες αυτές θα επιχειρήσουμε να αξιοποιήσουμε καθώς και τη διάθεσή έχουμε, αλλά και την εμπειρία. Οι αρχικοί μας στόχοι, μέσω της συλλογικής λειτουργίας είναι να μειώσουμε το κόστος παραγωγής και να ενισχύσουμε τη διαπραγματευτική μας δύναμη έναντι των επόμενων κρίκων της αλυσίδας του γάλακτος.»

Αρωγός στην πρωτοβουλία του Συλλόγου και στα πρώτα βήματα του Συνεταιρισμού είναι ο γεωπόνος – μελετητής πρόεδρος της Αγρομηχανικής Βόλου Α.Ε. κ. Θανάσης Κούντριας ο οποίος τονίζει ότι «η σύμπραξη των κτηνοτρόφων σε συλλογικά σχήματα, ανεξάρτητα από τη νομική μορφή που αυτά μπορεί να έχουν, μόνο οφέλη μπορεί να δημιουργήσει. Οφέλη οικονομικά μέσω της δημιουργίας οικονομιών κλίμακας για την αγορά εισροών και την πώληση των προϊόντων τους, κοινωνικά για την περαιτέρω ανάπτυξη της υπαίθρου, καθώς και τεχνολογικά και αναπτυξιακά μέσω της εξέλιξης της μεταποιητικής δραστηριότητας του νέου σχήματος, που όπως έχει επιβεβαιωθεί από τη μέχρι σήμερα εμπειρία, δεν μπορούν να προσεγγιστούν μέσω μεμονωμένων πρωτοβουλιών.»

Skip to content