Υπονομεύεται η συνεταιριστική ταυτότητα με το νέο σχέδιο νόμου για τους συνεταιρισμούς;

Σε προηγούμενο άρθρο μας επισημάναμε ότι με το νέο σχέδιο νόμου για τους συνεταιρισμούς είναι πολύ πιθανόν να υπάρξει περαιτέρω αλλοτρίωση του θεσμού του αγροτικού συνεταιρισμού και σταδιακή απώλεια της συνεταιριστικής ταυτότητας.

Η ίδια ανησυχία εκφράζεται και από την Διεθνή Συνεταιριστική Συμμαχία η οποία, στο πλαίσιο της διαβούλευσης του σχεδίου νόμου υπέβαλε μια τρισέλιδη επιστολή, μέσω της οποίας επιδιώκει «να προασπίσει τη Διεθνή Διακήρυξη της Συνεταιριστικής Ταυτότητας» και «να  θέσει υπόψη της ελληνικής κυβέρνησης, ενός κράτους μέλους της ΔΟΕ και του ΟΗΕ, των ζητημάτων που εγείρονται με το Νομοσχέδιο, τα οποία φαίνονται να μην συμφωνούν με τους διεθνώς αποδεκτούς κανόνες για τη διαχείριση και την προώθηση των συνεταιρισμών.

Μεταξύ άλλων στην εν λόγω επιστολή περιλαμβάνονται ορισμένες απόψεις της Διεθνούς Συνεταιριστικής Συμμαχίας όπως :

  • στην προτεινόμενη νομοθετική μεταρρύθμιση, θα πρέπει να υιοθετηθεί το πνεύμα που διαπνέει την συνεταιριστική ταυτότητα προκειμένου να επιτευχθεί επί της ουσίας η μετατροπή των συνεταιριστικών αρχών και αξιών σε νομικούς κανόνες
  • κατά την αναθεώρηση της νομοθεσίας, των δημοσίων πολιτικών και των ρυθμίσεων που ισχύουν για τους συνεταιρισμούς θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι συνεταιριστικές οργανώσεις
  • το Νομοσχέδιο, με την παράλειψη του άρθρου 34 του υφιστάμενου νόμου, περιορίζει το δικαίωμα των συνεταιρισμών να συνεργάζονται και να εκδηλώνουν την μεταξύ τους αλληλεγγύη.
  • Το Νομοσχέδιο δεν ενσωματώνει την 5η Συνεταιριστική αρχή στο κείμενό του, γεγονός το οποίο εκτιμάται ότι θα βλάψει δυνητικά και ανεπανόρθωτα τη βιωσιμότητα του συνεταιριστικού κινήματος

Εξίσου σημαντικά όμως είναι και ορισμένα ερωτήματα που τίθενται και αφορούν το κατά πόσο η:

  • συμμετοχή κερδοσκοπικών εταιριών στους συνεταιρισμούς παραβιάζει δυσανάλογα τον βασικό σκοπό για τον οποίο ιδρύεται ένας συνεταιρισμός, που είναι η κάλυψη των κοινωνικοοικονομικών και πολιτιστικών συλλογικών αναγκών των πολιτών
  • απουσία πρόβλεψης περί αδιανέμητων αποθεματικών στο Σχέδιο Νόμου συνιστά σοβαρή παραβίαση της 3η Συνεταιριστικής Αρχής για την Οικονομική Συμμετοχή των Μελών
  • παράλειψη διατάξεων για τη δημιουργία ενώσεων συνεταιρισμών και ομοσπονδιών από το Νομοσχέδιο, ενδέχεται να υπονομεύσει την 6η Συνεταιριστική Αρχή για τη Συνεργασία μεταξύ συνεταιρισμών

 

Ποια είναι η Διεθνής Συνεταιριστική Συμμαχία

Η ΔΣΣ (International Co-operative Alliance) ιδρύθηκε το 1895 και σήμερα έχει την έδρα της στις Βρυξέλλες. Είναι το παγκόσμιο αντιπροσωπευτικό όργανο που ενώνει, προωθεί και στηρίζει τους συνεταιρισμούς παγκοσμίως. Από την 1η Ιανουαρίου 2020, η ICA εκπροσωπεί 309 οργανώσεις μέλη από 110 χώρες του κόσμου τα οποία προέρχονται από διαφορετικούς επιχειρηματικούς κλάδους, από διεθνείς συντονιστικές συνεταιριστικές οργανώσεις και από κυβερνητικούς φορείς. Έχοντας το ρόλο του παγκόσμιου θεματοφύλακα της Δήλωσης σχετικά με την Συνεταιριστική Ταυτότητα – τις Αξίες και τις Αρχές της συνεταιριστικής κίνησης και την ευθύνη να διασφαλίσει ότι οι επτά Αρχές που στηρίζουν την συνεταιριστική επιχείρηση μπορούν να ερμηνευθούν ορθά έχει συντάξει το έγγραφο Ερμηνευτικές Οδηγίες για τις Συνεταιριστικές Αρχές.

Skip to content