Και οι Οργανώσεις Παραγωγών υπό την εποπτεία του ΥΠΑΑΤ

Διευρύνεται η εποπτεία του ΥΠΑΑΤ και σε άλλες συλλογικές δομές των παραγωγών σύμφωνα με το νέο νόμο για τους Αγροτικούς Συνεταιρισμούς που δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ. Πλέον, εκτός από τους Αγροτικούς Συνεταιρισμούς και τις Συμπράξεις τους  η εποπτεία του ΥΠΑΑΤ εκτείνεται και στις Οργανώσεις & Ομάδες Παραγωγών καθώς και τις Διεπαγγελματικές Οργανώσεις.

Η εποπτεία που ασκεί το κράτος και ειδικότερα το ΥΠΑΑΤ επί των Αγροτικών Συνεταιρισμών  δεν είναι κάτι νέο. Από μια γρήγορη ιστορική αναδρομή προκύπτει ότι οι Αγροτικοί Συνεταιρισμοί τελούν υπό την εποπτεία του Κράτους τουλάχιστον από το 1985. Ωστόσο είναι η πρώτη φορά που πλέον η εποπτεία αυτή εκτείνεται και στις Οργανώσεις και Ομάδες Παραγωγών.

Ακριβώς επειδή πρόκειται να γίνει για πρώτη φορά και όπως φαίνεται δίχως να έχει προηγηθεί επαρκής ανάλυση το μόνο βέβαιο είναι ότι θα υπάρξει μια ακόμη αναστάτωση και πρόσθετη γραφειοκρατία σε σχήματα τα οποία διαμορφώθηκαν προκειμένου να λειτουργήσουν με μεγαλύτερη ευελιξία.

Υπενθυμίζεται ότι

Α) μέχρι τη δημοσίευση σε ΦΕΚ του Νόμου 4673/2020 οι υποχρεώσεις των Ομάδων & Οργανώσεις Παραγωγών συνίσταντο:

  • στην υποβολή φακέλου με όλα τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά προς την αρμόδια ΔΑΟΚ προκειμένου να τύχουν αναγνώρισης και
  • στην έγγραφη ενημέρωση της αρμόδιας ΔΑΟΚ για οποιαδήποτε μεταβολή στη σύνθεσή τους (εγγραφές & αποχωρήσεις μελών)

Β) Όλα τα ανωτέρω στοιχεία με μέριμνα των ΔΑΟΚ καταχωρούνταν στο ηλεκτρονικό «Μητρώο Ομ.Π., Ο.Π. και Ε.Ο.Π.» που τηρείται στο ΥΠΑΑΤ και στο οποίο είχαν πρόσβαση μόνο οι Υπηρεσίες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και οι αρμόδιες ΔΑΟΚ.

Μετά τη δημοσίευση του 4673/2020 δημιουργούνται πολλαπλά ερωτήματα αναφορικά με το συγκεκριμένο θέμα. Ενδεικτικά:

  • Το ηλεκτρονικό «Μητρώο Ομ.Π., Ο.Π. και Ε.Ο.Π.» θα συνεχίσει να λειτουργεί ανεξάρτητα από το Εθνικό Μητρώο Αγροτικών Συνεταιρισμών και άλλων συλλογικών φορέων (ΕΜΑΣ);
  • Το ηλεκτρονικό «Μητρώο Ομ.Π., Ο.Π. και Ε.Ο.Π.» θα συνεχίσει να ενημερώνεται από τις ΔΑΟΚ ή η ενημέρωση των στοιχείων θα γίνεται από κάθε Ομάδα και Οργάνωση Παραγωγών;
  • Τα δεδομένα που υπάρχουν σήμερα στο «Μητρώο Ομ.Π., Ο.Π. και Ε.Ο.Π.» θα μεταπέσουν στο ΕΜΑΣ ή θα απαιτηθεί εκ νέου οι αναγνωρισμένες Οργανώσεις να υποβάλλουν τα ίδια δεδομένα για μια ακόμη φορά;
  • Ποιος θα ελέγχει σε ετήσια βάση τα στοιχεία και θα αποφασίζει αν συνεχίζουν να πληρούνται οι όροι αναγνώρισης; Η αρμόδια ΔΑΟΚ ή η Δ/νση Οικονομικών Ελέγχων, Επιθεώρησης και Συνεργατισμού του ΥΠΑΑΤ

Το πλέον σημαντικό όμως ερώτημα είναι που θα πέσει το βάρος της εποπτείας

  • στον έλεγχο της σύννομης λειτουργία των Ομάδων και Οργανώσεων Παραγωγών ή
  • στην υποβοήθηση του έργου τους;

 

Skip to content