Υιοθέτηση αειφόρων μεθόδων ελαιοκαλλιέργειας από τον ΑΣ Συκολόγου

Μια ακόμη χρονιά γεμάτη με δραστηριότητες ολοκλήρωσε η Οργάνωση Παραγωγών Τομέα Ελαιολάδου ΑΣ Συκολόγου πρόσφατα στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος εργασίας που υλοποιεί για την περίοδο 2018-2021.

Η δέσμη των δράσεων που πραγματοποιήθηκε για την ενίσχυση της βιωσιμότητας της ελαιοκαλλιέργειας και την προώθηση γεωργικών πρακτικών, οι οποίες σέβονται το περιβάλλον, βοήθησε τους ελαιοπαραγωγούς να προχωρήσουν στην υιοθέτηση αειφόρων προτύπων καλλιέργειας της ελιάς. Οι δράσεις αυτές, οι οποίες περιλάμβαναν συμβουλευτική υποστήριξη και προμήθεια εξοπλισμού τόσο για τον εκσυγχρονισμό του ελαιουργείου όσο και για την καλύτερη άσκηση των καλλιεργητικών εργασιών των παραγωγών, αφορούσαν την:

  • εφαρμογή του Συστήματος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης και την λήψη του πιστοποιητικού από τον φορέα πιστοποίησης
  • εφαρμογή των πρακτικών της χλωρής λίπανσης, της κομποστοποίησης και της ακαλλιέργειας για τον εμπλουτισμό του εδάφους με τα απαραίτητα θρεπτικά στοιχεία και την προστασία του από την διάβρωση
  • επιδεικτική εφαρμογή εναλλακτικών τεχνικών καταπολέμησης του δάκου (χρήση καολίνης και συνδυασμός αυτής με παγίδες μαζικής παγίδευσης)
  • προμήθεια νέου συστήματος φυγοκέντρισης ελαιολάδου (decanter) για βελτίωση της απόδοσης εξαγωγής ελαιολάδου
  • εγκατάσταση συστημάτων αυτοματισμού στα στάδια της παραλαβής και της άλεσης του ελαιοκάρπου για την βελτίωση των συνθηκών παρακολούθησης και εποπτείας της διαδικασίας παραγωγής ελαιολάδου
  • προμήθεια ενός κλαδοθρυμματιστή, ο οποίος αξιοποιείται για τις ανάγκες διαχείρισης και ενσωμάτωσης στο έδαφος των υπολειμμάτων κλαδέματος
  • προμήθεια εξοπλισμού (δίχτυα ελαιοσυλλογής και αρδευτικοί σωλήνες) για τη βελτίωση των συνθηκών συγκομιδής του ελαιόκαρπου και τον περιορισμό των απωλειών αρδευτικού νερού

Οι προσπάθειες για προώθηση νέων καλλιεργητικών πρακτικών και μεθόδων, με σκοπό την προστασία του περιβάλλοντος παράλληλα με τη βελτίωση της παραγωγικότητας των ελαιώνων συνεχίζονται και την περίοδο 2020-2021 .

Skip to content