Παγκόσμια Ημέρα των Συνεταιρισμών

Πρώτο Σάββατο του Ιουλίου (φέτος 3 Ιουλίου) γιορτάζεται η Παγκόσμια Ημέρα των Συνεταιρισμών. Καθιερώθηκε το 1995 όταν το Παγκόσμιο Συνεταιριστικό Κίνημα αριθμούσε κιόλας μια εκατονταετία οργανωμένης παρουσίας από το 1885 που ιδρύθηκε η Διεθνής Συνεταιριστική Συμμαχία (I.C.A.) Σύμφωνα με τον I.C.A. :

Οι Συνεταιρισμοί είναι ανθρωποκεντρικές οργανώσεις που συστήνονται από κοινού και διοικούνται δημοκρατικά από τα μέλη τους με βάση την αρχή «ένα μέλος  μια ψήφος».  Σκοπός τους είναι η επίτευξη κοινών κοινωνικο-οικονομικών στόχων και οραμάτων των μελών τους. Σαν οργανισμοί που μοιράζονται βασικές «αρχές» οι Συνεταιρισμοί ανέπτυξαν ένα δίκτυο διεθνών συνεργασιών και πρωτοβουλιών με παγκόσμια απήχηση.

Στην πράξη αυτοί οι σχεδόν δύο αιώνες παρουσίας των Συνεταιρισμών μας έμαθαν ότι :

  • δεν είναι κάποιο περιθωριακό φαινόμενο αλλά δυναμική εκδήλωση της κοινωνίας των πολιτών με διαρκή ανάπτυξη
  • είναι οικονομικές μονάδες, επιχειρήσεις, αλλά με επίκεντρο όχι την κερδοφορία αλλά τον άνθρωπο.
  • έχουν προτεραιότητα την δικαιοσύνη και την ισότητα μεταξύ των μελών τους.
  • κατευθύνουν το πλεόνασμα τους στην ανάπτυξη των μελών και της τοπικής κοινωνίας.
  • Εξασφαλίζουν αειφόρα ανάπτυξη, καλύτερες εργασιακές συνθήκες και αποδεικνύονται ανθεκτικότεροι άλλων οργανώσεων στις κρίσεις (το φαινόμενο επιτάθηκε μετά την οικονομική και ιδίως μετά την υγειονομική κρίση).

Σε αριθμούς:

Υπάρχουν τουλάχιστον 3.000.000 Συνεταιρισμοί στον κόσμο σήμερα.

Τουλάχιστον 12% του παγκόσμιου πληθυσμού συμμετέχει σε Συνεταιρισμούς.

Απασχολούν το 10% του εργοδοτούμενου παγκόσμιου εργατικού δυναμικού

Ο Τζίρος τους το 2020  έφθασε παγκόσμια τα 2.146 δις. Δολάρια

Στην Ελλάδα το Συνεταιριστικό Κίνημα έχει μια μακριά Ιστορία με δόξες αλλά και πισωγυρίσματα. Η πρόκληση που αντιμετωπίζει στις μέρες μας είναι η επαναδιατύπωση της ταυτότητάς του και η ποσοτική του ενίσχυση σε αριθμούς μελών και οργανώσεων.

 

Skip to content