Διαγωνισμός πώλησης ελαιολάδου από τον ΑΣ Κριτσάς

Αγροτικός Συν/σμός Κριτσάς διαθέτει προς πώληση 30.000 κιλά περίπου, (1 βυτίο) Εξαιρετικό Παρθένο Ελαιόλαδο, εσοδείας 2021-2022 προερχόμενο από κοινή άλεση ελαιοκάρπου. Το ελαιόλαδο είναι αποθηκευμένο σε ανοξείδωτη δεξαμενή με προσθήκη αζώτου.

Δεξαμενή Ν. 1  30.000 κιλά περίπου με τα εξής χαρακτηριστικά:

  • οξύτητα 0,28%,  Κ268  0,119,  Κ232 1,582, ΔΚ -0,004, Υπεροξείδια 6,8 megO2/kg

Προκηρύσσει πλειοδοτικό διαγωνισμό και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν σφραγισμένες προσφορές στο γραφείο του Συν/σμού μέχρι την Τετάρτη 12-1-2022 και ώρα 13.30 μ.μ. λήξη προθεσμίας καταθέσεως προσφορών.

  • Δείγματα θα δίνονται στους ενδιαφερόμενους τις εργάσιμες ημέρες και ώρα 09.00 πμ  έως 13.00 μμ.
  • Αν αποφασιστεί η κατακύρωση του λαδιού σε κάποιον  από τους πλειοδότες, πρέπει πριν από την έναρξη της φόρτωσης, να κατατεθεί ολόκληρη η αξία του λαδιού στο λογαριασμό του Συν/σμού στην Παγκρήτια Συνεταιριστική Τράπεζα ή στην Τράπεζα Πειραιώς.
  • Ο αγοραστής θα παραλάβει το λάδι από τις δεξαμενές του Συν/σμού στην Κριτσά μέσα σε  10 μέρες από την κατακύρωση του λαδιού.
  • Η ζύγιση του ελαιολάδου θα γίνει στην ζυγαριά του Συν/σμού στην Κριτσά.
  • Το λάδι μετά την φόρτωση ταξιδεύει με ευθύνη του αγοραστή.
  • Ξένες ύλες –υγρασία δεν αφαιρούνται

Σε περίπτωση που υπάρχει διαφορά ως προς τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του λαδιού (οξύτητα κλπ) αρμόδιο για την επίλυση της διαφοράς είναι το χημείο της ΕΝΩΣΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΕΒΕ στο Ηράκλειο

Ο Συν/σμός έχει το δικαίωμα να αναβάλει, να ματαιώσει ή και να ακυρώσει τον διαγωνισμό χωρίς οι ενδιαφερόμενοι να έχουν οποιαδήποτε οικονομική ή άλλη απαίτηση κατά του Συν/σμού.

Skip to content