Σε πλήρη εξέλιξη το νέο πρόγραμμα ΟΕΦ της Ο.Π Ελαιολάδου ΠΑΝΑΙΓΙΑΛΕΙΟΣ ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ Α.Ε.Σ. Α.Ε.

Μερικούς μήνες μετά την επίσημη έγκριση του προγράμματος εργασίας ΟΕΦ όλες οι δραστηριότητες του βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη. Το πρόγραμμα έχει διάρκεια μέχρι τις 31/12/2022 και είναι οργανωμένο γύρω από 2 πυλώνες που έχουν έναν κοινό στόχο: τη βελτίωση της ποιότητας παραγωγής των εξαιρετικά παρθένων ελαιολάδων “ΕΛΙΚΗ” και “FARMERS UNION” που κυκλοφορούν  εδώ και χρόνια στην Ελληνική και διεθνή αγορά. Ελαιόλαδα που προέρχονται από τους καρπούς των ποικιλιών “Κουτσουρελιά” η οποία παραδοσιακά καλλιεργείται στην περιοχή και “Κορωνέικης” η οποία έχει προσαρμοστεί άριστα στην περιοχή.

Ο πρώτος πυλώνας του προγράμματος περιλαμβάνει δράσεις που έχουν ως στόχο τον μετριασμό του περιβαλλοντικού αποτυπώματος της ελαιοκαλλιέργειας και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ελαιοκομικών εκμεταλλεύσεων  των παραγωγών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Στο πλαίσιο αυτό, με την υποστήριξη εξειδικευμένων Τεχνικών Συμβούλων:

  • εφαρμόζονται πιλοτικά εναλλακτικές τεχνικές για την καταπολέμηση του κυριότερου εχθρού της ελιάς, του δάκου,
  • ενθαρρύνεται η υιοθέτηση του συστήματος ολοκληρωμένης διαχείρισης σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου Agro 2.2 από όλους τους παραγωγούς της ΟΕΦ
  • αναλύονται και αξιολογούνται οι καλλιεργητικές τεχνικές που εφαρμόζονται προκειμένου να διερευνηθεί η δυνατότητα υιοθέτησης πρακτικών μετριασμού των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και,
  • αναπτύσσεται ένα ευρύ πρόγραμμα κατάρτισης των παραγωγών προκειμένου να γνωρίσουν και να υιοθετήσουν σύγχρονες πρακτικές στην καλλιέργεια της ελιάς

 

Ο δεύτερος πυλώνας περιλαμβάνει δράσεις που στοχεύουν στη βελτίωση των συνθηκών παραγωγής και διάθεσης του ελαιολάδου με έμφαση στη διαχείριση της ασφάλειας και της ιχνηλασιμότητας του τελικού προϊόντος. Οι δράσεις ξεκινούν από το στάδιο της καλλιέργειας με τη διάθεση στους παραγωγούς της ΟΕΦ σύγχρονου εξοπλισμού για τις δραστηριότητές τους, και συνεχίζονται στις παραγωγικές εγκαταστάσεις της Π.Ε.Σ. Α.Ε.Σ. Α.Ε. με την εγκατάσταση σύγχρονων στοιχείων εξοπλισμού για την τυποποίηση του ελαιολάδου. Παράλληλα αναβαθμίζεται η εφαρμογή διαδικασιών για την πλήρη συμμόρφωση της παραγωγικής λειτουργίας με διεθνή πρότυπα ασφάλειας και ιχνηλασιμότητας τροφίμων,  η οποία συμπληρώνεται με την εφαρμογή ενός εξειδικευμένου προγράμματος αναλύσεων ελαιόλαδου για την επιβεβαίωση της ποιότητας, της γνησιότητάς και της συμμόρφωσής του με εμπορικές προδιαγραφές.

Το πρόγραμμα συχγρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ελλάδα στο πλαίσιο του Καν (ΕΕ) 611/2014.

 

Skip to content