Η κατάρτιση των παραγωγών μόνο αποσπασματική δεν πρέπει να είναι

Η κατάρτιση των παραγωγών μόνο αποσπασματική δεν πρέπει να είναι. Σε αυτή τη φράση συμπυκνώνεται η φιλοσοφία της Διοίκησης του ΑΣ Αγίου Στεφάνου όσον αφορά στη διαδικασία κατάρτισης των παραγωγών της.

Ο ΑΣ Αγίου Στεφάνου αναγνωρίστηκε για πρώτη φορά ως Οργάνωση Παραγωγών Ελαιολάδου το 2015. Έκτοτε, έχοντας ως σταθερό στόχο τη βελτίωση της ποιότητας του ελαιολάδου που παράγει, υλοποιεί με συνέπεια ένα συστηματικό πρόγραμμα κατάρτισης των παραγωγών.  Ένα πρόγραμμα κατάρτισης που έχει σχεδιαστεί στη βάση τριών απλών ερωτημάτων-προβληματισμών:

  • Χρειάζεται τα μέλη της Οργάνωσης να είναι σε θέση να αξιολογούν νέες και παλιές τεχνικές καλλιέργειας στην περιοχή τους;
  • Είναι αναγκαίο να γνωρίσουν καλλιεργητικές μεθόδους που είναι περισσότερο φιλικές προς το περιβάλλον;
  • Πρέπει τα μέλη της Οργάνωσης να ενημερώνονται συνεχώς για τις αλλαγές που προκύπτουν στον αγροτικό χώρο και στους τομείς της έρευνας και ανάπτυξης για την βελτιστοποίηση της ελαιοκαλλιέργειας και των προϊόντων της;

Όπως μας ανέφερε ο πρόεδρος του ΔΣ κ. Μανόλης Μπαγορδάκης, «οι συνήθεις πρακτικές που εφαρμόζονται για την καλλιέργεια της ελιάς, γίνονται εμπειρικά και δεν έχουν την αρμόζουσα επιστημονική τεκμηρίωση, με αποτέλεσμα να είναι περιορισμένη η διάχυση της γνώσης όσον αφορά σε νέες τεχνικές μεθόδους καλλιέργειας, που είναι προσαρμοσμένες στις σύγχρονες απαιτήσεις της παραγωγής». Οι εκπαιδεύσεις θα έχουν στόχο να συνδέσουν την ποιότητα του παραγόμενου ελαιόκαρπου με την παραγωγική διαδικασία αλλά και την μετασυλλεκτική μεταχείριση του ελαιόκαρπου μετά την συγκομιδή.

 

Η εκπαίδευση των παραγωγών σε κάθε στάδιο της παραγωγικής διαδικασίας είναι ιδιαίτερα σημαντική για μια αειφόρα γεωργία με προοπτικές σε ένα ολοένα και ανταγωνιστικό περιβάλλον

Στο πλαίσιο αυτό το πρόγραμμα κατάρτισης οργανώθηκε γύρω από συγκεκριμένες θεματικές ενότητες. Όπως μας εξηγεί ο κ. Τσίνας, εκπρόσωπος της εταιρίας Γαία Συμβουλευτική που έχει αναλάβει το έργο «κάθε θεματική ενότητα έχει σχεδιαστεί με τρόπο τέτοιο ώστε να έχει το μέγιστο δυνατό αποτέλεσμα. Ξενικά με μια σύντομη θεωρητική επισκόπηση βασισμένη σε κατάλληλο οπτικο-ακουστικό υλικό και συνεχίζεται με πρακτικές επιδείξεις όλων των επιμέρους ενεργειών που συνθέτουν το αντικείμενο της κατάρτισης. Είναι ένα έργο του οποίου το πιο δύσκολο στοιχείο είναι να «ξυπνήσει» το ενδιαφέρον των μελών. Από τη στιγμή όμως που το ενδιαφέρον ενεργοποιείται στη συνέχεια όλα γίνονται πολύ πιο εύκολα».

Το πρόγραμμα κατάρτισης των παραγωγών υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος ΟΕΦ που «τρέχει» ο ΑΣ Αγίου Στεφάνου για την περίοδο 2021-2022.

 

 

Skip to content