Τα πρώτα αποτελέσματα από το νέο πρόγραμμα ΟΕΦ 2021-2022

Παρά τις σημαντικές καθυστερήσεις που υπήρξαν κατά τη διαδικασία έγκρισης των προγραμμάτων ΟΕΦ 2021-2022 και τον κρίσιμο χρόνο που χάθηκε στην ΟΕΦ ΑΣ Ελαιοπαραγωγών Δήμου Καντάνου Σελίνου άρχισαν ήδη να εμφανίζονται τα πρώτα αποτελέσματα του νέου προγράμματος

Συνεχίζοντας την παράδοση που έχει δημιουργήσει στην επιτυχημένη υλοποίηση αντίστοιχων προγραμμάτων ήταν από τις πρώτες ΟΕΦ που κατάφερε να ενεργοποιήσει το σύνολο των έργων του προγράμματος. Έργα που εστιάζουν στη βελτίωση της ποιότητας παραγωγής ελαιολάδου αλλά και στον περιορισμό του περιβαλλοντικού αποτυπώματος της ελαιοκαλλιέργειας.

Με άξονα την ενθάρρυνση των παραγωγών για την εφαρμογή καλλιεργητικών πρακτικών που μετριάζουν την περιβαλλοντική επιβάρυνση έχει υιοθετηθεί από το σύνολο των μελών της Οργάνωσης το μοντέλο της ολοκληρωμένης διαχείρισης και σύντομα αναμένεται η πιστοποίηση σύμφωνα με το πρότυπο Agro2.

Παράλληλα, με την υποστήριξη εξειδικευμένων τεχνικών συμβούλων, έχει ξεκινήσει ένα ειδικό πρόγραμμα κατάρτισης των παραγωγών που αφορά στο κλάδεμα, τη λίπανση και τη φυτοπροστασία των ελαιόδεντρων της ποικιλίας Τσουνάτη που παραδοσιακά καλλιεργείται στην περιοχή. Σημειώνεται ότι με την εφαρμογή ορθών γεωργικών πρακτικών, οι ελιές της ποικιλίας Τσουνάτη παράγουν λάδι εξαιρετικής ποιότητας με χαμηλή οξύτητα και me ιδιαίτερα ποιοτικά και γευστικά χαρακτηριστικά.

Το πρόγραμμα πλαισιώνεται από πιλοτικές δράσεις που αποσκοπούν στην αντιμετώπιση του δάκου με εναλλακτικές, φιλοπεριβαλλοντικές τεχνικές αλλά και με επιδεικτικές δράσεις εφαρμογής διαφυλλικών ψεκασμών με βιοενεργοποιητές που ενισχύουν τη θρέψη και την ανάπτυξη των φυτών.

Έχοντας ως στόχο τη διαρκή βελτίωση της ποιότητας του ελαιολάδου που κυκλοφορεί στην αγορά από τον ΑΣ από το πρόγραμμα δεν θα μπορούσαν να απουσιάζουν δράσεις που επιβεβαιώνουν την πλήρη συμμόρφωση της παραγωγικής λειτουργίας με διεθνή πρότυπα ασφάλειας και ιχνηλασιμότητας τροφίμων, αλλά και η διεξαγωγή σειράς αναλύσεων για την επιβεβαίωση της ποιότητας, της γνησιότητάς και της συμμόρφωσής του με εμπορικές προδιαγραφές

Πηγή: https://oliveoilcrete.eu/

Skip to content