Το Διαδίκτυο των Πραγμάτων (ΙοΤ) στη Ζύμωση της Επιτραπέζιας Ελιάς

Delicious black, green and red olives with leaves in a wooden bowl, isolated on white background, view from above

Online εκδήλωση, Τετάρτη 20 Απριλίου, 2022, 17:00

Το ευρωπαϊκό έργο καινοτομίας DIH-World στοχεύει να επιταχύνει την υιοθέτηση προηγμένων ψηφιακών τεχνολογιών από τις ευρωπαϊκές μικρομεσαίες επιχειρήσεις (μΜΕ) σε όλους τους τομείς της μεταποίησης, υποστηρίζοντάς τες στην οικοδόμηση βιώσιμων ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων και στην πρόσβαση στις παγκόσμιες αγορές. Το DIH-World ενισχύει τις ικανότητες των περιφερειακών Ψηφιακών Κόμβων Καινοτομίας (Digital Innovation Hubs-DIH), ιδιαίτερα σε περιοχές που υπο-εκπροσωπούνται σε όλη την Ευρώπη. Ο τελικός στόχος είναι να επιταχυνθεί η ωριμότητα των DIH και η ανάπτυξη των δυνατοτήτων συνεργασίας τους, και να αποφευχθεί το «χάσμα των κόμβων ψηφιακής καινοτομίας» DIH λόγω έλλειψης πρόσβασης σε τεχνολογίες, δεξιότητες, δίκτυα, επενδύσεις και υποδομές. Έτσι, θα μπορούν να κεφαλαιοποιήσουν και να αξιοποιήσουν τους πόρους και τις εγκαταστάσεις τους προς όφελος των τοπικών MΜΕ τους.

To DIH-World χρηματοδότησε το πείραμα TOFIoT που θα παρουσιαστεί μεταξύ άλλων στην εκδήλωση. Το TOFIoT προσφέρει μια ψηφιακή λύση για την παρακολούθηση του ποιοτικού ελέγχου της ζύμωσης επιτραπέζιων ελιών που στοχεύει σε μικρούς και μεγάλους κλίμακας παραγωγούς. Εκμεταλλεύεται την τεχνολογία IoT αισθητήρων για τη μέτρηση των βιομετρικών συνθηκών στις δεξαμενές ζύμωσης επιτραπέζιων ελιών απομακρυσμένα, απλοποιώντας και εκσυγχρονίζοντας τη διαδικασία. Επιτυγχάνονται σημαντικές βελτιστοποιήσεις στην αποδοτικότητα της εργασίας, καθώς απαιτούνται πολύ λιγότερα επιτόπια δείγματα. Επίσης, το εργαλείο παρέχει πρωτοφανή όγκο δεδομένων ως προς την διαφάνεια και ιχνηλασιμότητα της διαδικασίας και εξυπηρετεί νέα επιχειρηματικά μοντέλα. Επιπλέον, η ζύμωση θα αξιολογηθεί με βάση επιστημονικά εργαλεία σε αντίθεση με τα συνήθως συναντώμενα «κάντο μόνος σου» (Do-It-Yourself-DIY) εργαλεία, αρχαίες ή τοπικές πειραματικές φόρμουλες.

Η εκδήλωση είναι δωρεάν αλλά απαιτείται εγγραφή στον ακόλουθο σύνδεσμο, https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfj11aTvRLQL3y-aTBVRUuLq_elwrIoPNlMjC3SWfphdqUSsA/viewform?usp=sf_link

Δείτε εδώ τη σχετική πρόσκληση.

Δείτε εδώ το πρόγραμμα της εκδήλωσης.

Skip to content