Πρόγραμμα Ενίσχυσης Επιχειρήσεων & Συνεταιρισμών

Ο Φιλανθρωπικός Οργανισμός της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών ΑΠΟΣΤΟΛΗ, σε συνεργασία και με χρηματοδότηση του Διεθνούς Ανθρωπιστικού Οργανισμού International Orthodox Christian Charities – IOCC, χρηματοδοτεί για 8η συνεχή χρονιά επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον πρωτογενή και δευτερογενή τομέα

Το πρόγραμμα αφορά την χρηματοδότηση αγοράς καινούριου εξοπλισμού με στόχο την βελτίωση των διαδικασιών παραγωγής και τυποποίησης προϊόντων ή/και υπηρεσιών πιστοποίησης συνολικής αξίας 6.200 €  (περιλαμβανομένου ΦΠΑ) και επιπλέον επιχειρηματική καθοδήγηση (mentoring)

Από το 2014 μέχρι σήμερα 149 επιχειρήσεις και συνεταιρισμοί έχουν λάβει παραγωγικό εξοπλισμό συνολικής αξίας περίπου 1,9 εκατομμυρίων ευρώ εκσυγχρονίζοντας την παραγωγική τους διαδικασία, δημιουργώντας ή διατηρώντας θέσεις εργασίας.  Παράλληλα, τα μέλη 19 αγροτικών συνεταιρισμών εκπαιδεύτηκαν στην ασφαλή διαχείριση τροφίμων, ενώ οι ιδιοκτήτες 43 μικρών επιχειρήσεων του αγρο-διατροφικού τομέα και των πολιτιστικών και δημιουργικών δραστηριοτήτων ενισχύθηκαν και με επιχειρηματική καθοδήγηση (mentoring) από έμπειρα μέλη – μέντορες του ΚΕΜΕΛ (Κέντρο Εθελοντών Μάνατζερ Ελλάδος).

Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχουν επιχειρήσεις που:

  • είναι εγκατεστημένες σε όλη την Ελλάδα
  • δραστηριοποιούνται κυρίως στους τομείς της Αγροδιατροφής/ Βιομηχανίας Τροφίμων και Πολιτιστικών και Δημιουργικών Βιομηχανιών (ΠΔΒ) έχοντας κ
  • έχουν κλείσει δύο διαχειριστικές χρήσεις, με ετήσιο κύκλο εργασιών μεταξύ €20.000-€350.000, ο οποίος να προέρχεται αποκλειστικά από τη δραστηριότητα της επιχείρησης για την οποία αιτούνται ενίσχυσης.

Ο Φιλανθρωπικός Οργανισμός θέλοντας να συμβάλλει στην στήριξη του κοινωνικού ιστού των τοπικών κοινωνιών θέτει ως βασική προϋπόθεση των επιλεχθέντων φορέων τη δωρεά από μέρους τους προϊόντων λιανικής αξίας ίση με το 10% της αξίας του παραληφθέντος εξοπλισμού.

Περισσότερες πληροφορίες για τα κριτήρια και τους όρους συμμετοχής μπορείτε να βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η Κυριακή 31 Ιουλίου 2022.

Περισσότερες πληροφορίες για τα κριτήρια και τους όρους συμμετοχής μπορείτε να βρείτε εδώ

Skip to content