Η άποψη των Ευρωπαίων πολιτών για την Κοινή Γεωργική Πολιτική

H Ευρωπαϊκή Επιτροπή, από το 2007, πραγματοποιεί τακτικές έρευνες σχετικά με το θέμα «Ευρωπαίοι, Γεωργία και Κοινή Γεωργική Πολιτική». Η Επιτροπή χρησιμοποιεί αυτές τις έρευνες για να καταγράψει την εξέλιξη των αντιλήψεων του κοινού για τη γεωργία, τη δασοκομία και τις αγροτικές περιοχές στην ΕΕ.

Η πιο πρόσφατη έρευνα πραγματοποιήθηκε στις 27 χώρες της ΕΕ μεταξύ 21 Φεβρουαρίου και 21 Μαρτίου 2022, κατά τις πρώτες εβδομάδες του πολέμου της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας. Σε αυτή συμμετείχαν 26511 πολίτες από όλες τις χώρες που επελέγησαν με ποικίλα δημογραφικά και κοινωνικά κριτήρια.

Τα σημαντικότερα αποτελέσματα της έρευνας σε επίπεδο ΕΕ παρουσιάζονται ακολούθως

Ασφάλεια τροφίμων, ασφάλεια και ποιότητα

Σχεδόν οι μισοί πολίτες που απάντησαν πιστεύουν ότι ο κύριος στόχος της ΚΓΠ πρέπει να είναι η εξασφάλιση σταθερού εφοδιασμού με τρόφιμα στην ΕΕ. Η άποψη αυτή σε σχέση με το 2020 παρουσίασε αύξηση κατά 6 ποσοστιαίες μονάδες.

Όσον αφορά τις τιμές και την προσφορά τροφίμων, η έρευνα αποκάλυψε:

 • Το 55% πιστεύει ότι η ΚΓΠ θα πρέπει να συμβάλει στη διασφάλιση λογικών τιμών των τροφίμων για τους καταναλωτές.
 • Το 79% των Ευρωπαίων πιστεύει ότι η ΚΓΠ συμβάλλει όντως στον σταθερό εφοδιασμό τροφίμων.
 • Το 65% πιστεύει ότι συμβάλλει στη διατήρηση των τιμών των τροφίμων σε λογικά επίπεδα.

 

Στήριξη των αγροτών

Καθώς η ΚΓΠ γιορτάζει την 60ή επέτειό της, η μεγάλη πλειοψηφία των ανθρώπων (70%) και στις 27 χώρες της ΕΕ δηλώνουν ότι γνωρίζουν για τη στήριξη που παρέχεται στους αγρότες μέσω της ΚΓΠ.

Η πλειοψηφία συμφωνεί ότι η ΚΓΠ συμβάλλει στην ενθάρρυνση των νέων να εισέλθουν στη γεωργία και στην αύξηση του αριθμού των θέσεων εργασίας στους τομείς της γεωργίας και των τροφίμων.

Οι ερωτηθέντες πιστεύουν επίσης ότι παίζει ρόλο στη μείωση των ανισοτήτων στην ανάπτυξη διαφορετικών περιοχών και εδαφών της ΕΕ. Συνολικά, το 76% δηλώνει ότι η ΚΓΠ ωφελεί όλους τους ευρωπαίους πολίτες και όχι μόνο τους αγρότες.

 

Γεωργία, κλίμα και περιβάλλον της ΕΕ

Η έρευνα ανέδειξε ότι υπάρχει μια αυξανόμενη ευαισθητοποίηση μεταξύ των πολιτών για τη σχέση μεταξύ γεωργίας, κλίματος και περιβάλλοντος. Πιο συγκεκριμένα:

 • Το 92% των Ευρωπαίων συμφωνεί ότι τα ακραία καιρικά φαινόμενα, όπως οι ολοένα και πιο έντονες πλημμύρες και οι ξηρασίες, μπορούν να έχουν αντίκτυπο στον εφοδιασμό τροφίμων και την επισιτιστική ασφάλεια στην ΕΕ.
 • Η πλειοψηφία των Ευρωπαίων πιστεύει ότι η γεωργία έχει ήδη συμβάλει σημαντικά στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής.
 • Ωστόσο, τα δύο τρίτα εξακολουθούν να πιστεύουν ότι οι αγρότες της ΕΕ θα μπορούσαν να κάνουν περισσότερα για να αλλάξουν τον τρόπο εργασίας τους, ακόμη κι αν αυτό σημαίνει ότι η γεωργία της ΕΕ μπορεί να καταστεί λιγότερο ανταγωνιστική παγκοσμίως.

Επιπλέον, η έρευνα ανέδειξε ότι οι ανησυχίες για το αποτύπωμα άνθρακα, καθώς και οι μικρές αλυσίδες εφοδιασμού παραμένουν σημαντικές προτεραιότητες για τους πολίτες. Ειδικότερα:

 • Το 60% των Ευρωπαίων (ποσοστό μειωμένο κατά 6 μονάδες σε σχέση με το 2020) είναι διατεθειμένοι να πληρώσουν περισσότερα για γεωργικά προϊόντα που παράγονται με μειωμένο αποτύπωμα άνθρακα
 • Το 87% αναφέρει ότι μια μικρή αλυσίδα εφοδιασμού είναι σημαντικός παράγοντας στην απόφασή τους να αγοράσουν προϊόντα διατροφής.
 • Το 70% των Ευρωπαίων πιστεύει ότι η ΕΕ, μέσω της ΚΓΠ, εκπληρώνει τον ρόλο της στη διασφάλιση ενός βιώσιμου τρόπου παραγωγής τροφίμων.

 

Βιολογικά προϊόντα

Στο πλαίσιο της έρευνας εξετάστηκε και η άποψη των ευρωπαίων για τα βιολογικά προϊόντα. Από τις απαντήσεις τους προκύπτει ότι:

 • Το 92% των Ευρωπαίων πιστεύει ότι είναι πιο ακριβά από άλλα τρόφιμα.
 • Λίγο περισσότεροι από 4 στους 10 λένε ότι η εύρεση βιολογικών προϊόντων στα τοπικά καταστήματα και σούπερ μάρκετ είναι δύσκολη.
 • Από το 2020, ο αριθμός των Ευρωπαίων που λένε ότι τα βιολογικά προϊόντα είναι δύσκολο να βρεθούν στην περιοχή τους έχει μειωθεί σε 15 χώρες, κυρίως στην Πορτογαλία, την Ελλάδα, την Αυστρία και την Τσεχία.

 

Διασφάλιση του μέλλοντος των αγροτικών περιοχών

Σύμφωνα με την έρευνα, περισσότεροι από εννέα στους δέκα πολίτες της ΕΕ θεωρούν ότι στην ΕΕ, η γεωργία και οι αγροτικές περιοχές είναι σημαντικές για το μέλλον μας.

Για να κατεβάσετε την πλήρη έρευνα κάντε κλικ εδώ

Skip to content