Λεπτομέρειες για την εφαρμογή του Ν 4935/2022 για τη μείωση κατά 50% στη φορολογία συνεταιρισμένων αγροτών

Δημοσιεύθηκε η απόφαση με την οποία καθορίζεται η διαδικασία, τα δικαιολογητικά και ο έλεγχος των προϋποθέσεων για την απαλλαγή από την καταβολή του φόρου εισοδήματος κατά 50% επί των φορολογητέων κερδών από την άσκηση αγροτικής επιχειρηματικής δραστηριότητας όσων είναι μέλη συλλογικών σχημάτων.

Δικαιούχοι του κινήτρου της απαλλαγής κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) επί του φόρου εισοδήματος από την άσκηση αγροτικής επιχειρηματικής δραστηριότητας του άρθρου 15 του ν. 4935/2022 είναι φυσικά πρόσωπα, επαγγελματίες αγρότες, εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (Μ.Α.Α.Ε.) του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κατά την 31/12 του έτους για το οποίο χορηγείται η απαλλαγή.

Υπενθυμίζεται ότι ως κατά κύριο επάγγελμα αγρότης θεωρείται όποιος:

 • Είναι εγγεγραμμένος στο ΜΑΑΕ (Μητρώο Αγροτών & Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων)
 • Είναι κάτοχος αγροτικής εκμετάλλευσης
 • Ασχολείται κατά τουλάχιστον 30% του συνολικού ετήσιου χρόνου εργασίας του με αγροτική δραστηριότητα στην εκμετάλλευσή του
 • Από το συνολικό του εισόδημα το 50% τουλάχιστον είναι αγροτικό
 • Είναι ασφαλισμένος ο ίδιος και η αγροτική του εκμετάλλευση, όπου απαιτείται, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία
 • Τηρεί λογιστικά βιβλία σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Η απαλλαγή χορηγείται στους παραπάνω αγρότες, οι οποίοι παράγουν προϊόντα, με εξαίρεση τα προϊόντα αλιείας (θαλάσσιας αλιείας, σπογγαλιείας, οστρακαλιείας, αλιείας εσωτερικών υδάτων) και

α) είτε είναι μέλη νομικών προσώπων και ενώσεων προσώπων εγγεγραμμένων στο Εθνικό Μητρώο Αγροτικών Συνεταιρισμών και άλλων συλλογικών φορέων και προμηθεύουν αυτό με το 75% τουλάχιστον των όμοιων ή παρεμφερών προϊόντων παραγωγής τους,

β) είτε πωλούν στο πλαίσιο της συμβολαιακής γεωργίας το 75% τουλάχιστον της συνολικής αγροτικής παραγωγής τους. 

Ως παρεμφερή θεωρούνται τα προϊόντα που ανήκουν στην ίδια κατηγορία προϊόντων όπως:
φρούτα,

 • γάλα και γαλακτοκομικά προϊόντα,
 • σιτηρά/δημητριακά,
 • λαχανικά συμπεριλαμβανομένων των βολβών (πατάτες, κρεμμύδια κ.λπ.) και των μανιταριών,
 • οι καρποί,
 • λάδια και φυτικά λίπη,
 • μέλι και γλυκαντικές ουσίες,
 • κρέας και πουλερικά, συμπεριλαμβανομένων των λοιπών προϊόντων σφαγείων και των αυγών των πτηνών,
 • τσάι, μπαχαρικά και βότανα,
 • προϊόντα δασοκομίας και υλοτομίας,
 • όσπρια,
 • βαμβάκι

Για να δείτε την απόφαση κάντε κλικ εδώ. Σημειώνεται ότι η ως άνω απόφαση εφαρμόζεται για κέρδη που προκύπτουν από το φορολογικό έτος 2022 και εφεξής

Skip to content