Προτεραιότητα η κατάρτιση των παραγωγών
Προτεραιότητα η κατάρτιση των παραγωγών

Η Ελαίου Οζείν αντιλαμβανόμενη τις αλλαγές που επιφέρει η κλιματική αλλαγή, αλλά και τις  ολοένα αυξανόμενες απαιτήσεις των καταναλωτών για τρόφιμα ιχνηλάσιμα έχει κρίνει ως απολύτως αναγκαία την ενίσχυση των γνώσεων των παραγωγών-μελών της.

Στο πλαίσιο αυτό υλοποιεί πρόγραμμα κατάρτισης μέσω του προγράμματος εργασίας ΟΕΦ 2021-2022 ώστε οι παραγωγοί

  • να αξιολογήσουν νέες και παλιές τεχνικές καλλιέργειας
  • να γνωρίσουν καλύτερες καλλιεργητικές μεθόδους
  • να επιλύουν συγκεκριμένα καλλιεργητικά προβλήματα

Η 1η κατάρτιση πραγματοποιήθηκε τον Μάρτιο 2022 με θέμα τη λίπανση και την παράλληλη επίδειξη στον αγρό της ορθής χρήσης εργαλείων, καθώς και της τεχνικής δειγματοληψίας φύλλων. Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης της εκπαίδευσης διανεμήθηκε στους παραγωγούς εκπαιδευτικό υλικό, το οποίο είναι διαθέσιμο και στα γραφεία της εταιρείας.

Τους επόμενους μήνες θα ανακοινωθούν στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας  οι ημερομηνίες για την διεξαγωγή των επόμενων  καταρτίσεων με θέματα:

  • Ολοκληρωμένη Φυτοπροστασία (σκοπιμότητα, τεχνικές αναγνώρισης εχθρών και ασθενειών, αναγκαιότητα και επίδειξη χρήσης κατάλληλου και προστατευτικού εξοπλισμού, κτλ)
  • Συγκομιδή και ιχνηλασιμότητα (αναγνώριση βαθμού ωρίμανσης, τρόποι συγκομιδής, τρόποι μεταφοράς καρπού, τρόποι εφαρμογής  των κανόνων ιχνηλασιμότητας σε επίπεδο αγροτεμαχίου κ.α)
Skip to content