Απολογισμός 1ου έτους προγράμματος ΟΕΦ 2021-2022
Απολογισμός 1ου έτους προγράμματος ΟΕΦ 2021-2022

Ο ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΣΥΚΟΛΟΓΟΥ ως επίσημα αναγνωρισμένη Οργάνωση Παραγωγών στον Τομέα Ελαιόλαδου υλοποιεί για την περίοδο 2021-2022 πρόγραμμα εργασίας ΟΕΦ στο πλαίσιο των Καν. (ΕΕ) 611/2014 και 615/2014. Το πρόγραμμα εντάσσεται στην ευρύτερη στρατηγική του Συνεταιρισμού, περιλαμβάνει 10 δράσεις και έχει τους εξής στόχους

 • Μετριασμός του περιβαλλοντικού αποτυπώματος της ελαιοκαλλιέργειας
 • Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ελαιοκομικών εκμεταλλεύσεων
 • Βελτίωση της ποιότητας παραγωγής του ελαιολάδου
 • Ανάπτυξη συστημάτων διαχείρισης της ιχνηλασιμότητας και ασφάλειας στο ελαιουργείο
 • Διάδοση πληροφοριών

Οι δράσεις που υλοποιούνται

 • Πιλοτική παρακολούθηση πληθυσμού ωφέλιμων εντόμωνΟλοκληρώθηκαν όλες οι ενέργειες για την προετοιμασία της εφαρμογής τεχνικών παρακολούθησης του πληθυσμού των ωφέλιμων εντόμων. Με την πιλοτική εφαρμογή αυτής της δράσης οι παραγωγοί- μέλη της ΟΕΦ θα έχουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν την εξειδικευμένη γνώση σχετικά με τα ωφέλιμα έντομα και τη συσχέτιση τους με την αποτελεσματική καταπολέμηση του δάκου και του πυρηνοτρήτη.
 • Εφαρμογή Συστήματος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης:Για μια ακόμη χρονιά συνεχίστηκε η εφαρμογή της Ολοκληρωμένης Διαχείρισης στο σύνολο των παραγωγών -μελών της ΟΕΦ σύμφωνα με τα πρότυπα AGRO1 & AGRO 2.2/3 οδηγώντας σε πιστοποίηση της Οργάνωσης Παραγωγών ΑΣ Αγγελιανών. Το Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης αποτελεί μια φιλοπεριβαλλοντική μέθοδο παραγωγής ελαιολάδου με τους παραγωγούς να τηρούν τεκμηριωμένα αρχεία καταγραφών των πρακτικών που εφαρμόζουν.
 • Εφαρμογή προγράμματος κατάρτισης παραγωγών στον αγρό: Είναι μια δράση με προοπτικές που εκτείνονται πέραν της ολοκλήρωσης του προγράμματος. Στο πλαίσιο του κατάλληλα διαμορφωμένου προγράμματος υλοποιήθηκαν οι σχετικές εκπαιδεύσεις στα θέματα που είχαν προγραμματιστεί
 • Εφοδιασμός παραγωγών με εξοπλισμό: Ολοκληρώθηκε η προμήθεια εξοπλισμού για το στάδιο της ελαιοκαλλιέργειας. Στον εξοπλισμό που προμηθεύτηκε η ΟΕΦ περιλαμβάνονται βέργες, ελαιοραβδιστικά, ψεκαστικά και παλετοκιβώτια)
 • Βελτίωση συνθηκών παραγωγής ελαιολάδου: Η ΟΕΦ ολοκλήρωσε την προμήθεια νέου εξοπλισμού. Ειδικότερα ολοκλήρωσε την προμήθεια ενός υδραυλικού ανατροπέα παλετοκιβωτίων, ενός πλυστικού μηχανήματος υψηλής πίεσης νερού και ενός συστήματος συναγερμού για την απόκτησης μεγαλύτερης ασφάλειας του χώρου του ελαιουργείου
 • Ιχνηλασιμότητα & Ασφάλεια στο ελαιουργείο. Ξεκίνησε η ανάπτυξη ηλεκτρονικού συστήματος ιχνηλασιμότητας που καλύπτει τα στάδια από την συγκομιδή του ελαιοκάρπου έως και την πώληση του ελαιολάδου ενώ συνεχίστηκε η εφαρμογή των διαδικασιών που επέτρεψαν την πιστοποίηση του ελαιουργείου για μια ακόμη χρονιά σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 22005:2007 και ISO 22000:2018
 • Ανάπτυξη συστήματος παρακολούθησης χαρακτηριστικών ελαιολάδου: Η ΟΕΦ στο πλαίσιο της παρακολούθησης της ποιότητας του ελαιολάδου που παράγει υλοποίησε ένα εκτεταμένο πρόγραμμα αναλύσεων ελαιόλαδου για την εξέταση της ποιότητας και της γνησιότητάς του, στο στάδιο της παραλαβής τους, καθώς και στα τελικά προϊόντα.
 • Επικοινωνιακή προβολή προγράμματος: Συνεχίστηκε για μια ακόμη χρονιά ο εμπλουτισμός του δικτυακού τόπου του Αγροτικού Συνεταιρισμού με πληροφοριακό υλικό με ενδιαφέρον για τους παραγωγούς του ΑΣ αλλά και της ευρύτερης περιοχής
Skip to content