Στόχος η δημιουργία ενός κλιματικά ουδέτερου ελαιολάδου
Στόχος η δημιουργία ενός κλιματικά ουδέτερου ελαιολάδου

Οι μεγάλες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ελαιοκαλλιέργεια από το φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής, αλλά και οι απαιτήσεις της νέας ΚΑΠ έχουν ενισχύσει τα τελευταία χρόνια την ανάληψη πρωτοβουλιών για δράσεις που αποσκοπούν στη μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος.

Προς την κατεύθυνση αυτή έχει προχωρήσει και η Οργάνωση Παραγωγών Τομέα Ελαιολάδου της ΠΑΝΑΙΓΙΑΛΕΙΟΥ ΕΝΩΣΗΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ Α.Ε.Σ. Α.Ε. Στο πρόγραμμα εργασίας ΟΕΦ για την περίοδο 2021-2022, το οποίο ολοκληρώνεται σύντομα, εφάρμοσε πιλοτικά μια  διεθνώς αναγνωρισμένη μεθοδολογία για την αναγνώριση των κυριότερων παραγόντων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου καθώς και την εκτίμηση του ανθρακικού αποτυπώματος κατά το στάδιο της ελαιοκαλλιέργειας.

Στο πλαίσιο αυτό με τη συμμετοχή σημαντικού αριθμού παραγωγών – μελών της Οργάνωσης

  • πραγματοποιήθηκε μια λεπτομερής αξιολόγηση και ανάλυση των καλλιεργητικών τεχνικών, των μηχανημάτων, των εισροών, της ενέργειας καθώς και των υποπροϊόντων και αποβλήτων,
  • υπολογίστηκαν οι ποσότητες αερίων του θερμοκηπίου με χρήση διεθνών προτύπων και συστημάτων μετρήσεων που εντάσσονται στον κύκλο παραγωγής του ελαιοκάρπου και
  • αναγνωρίστηκαν πρακτικές που μπορούν όχι μόνο να συμβάλλουν σε μειωμένο ανθρακικό αποτύπωμα αλλά και σε σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας κατά το στάδιο της ελαιοκαλλιέργειας.

Ο υπολογισμός των ρύπων βασίστηκε στις αρχές του διεθνώς αναγνωρισμένου συστήματος μετρήσεων Environmental Product Declaration (EPD).  Είναι ένα παγκόσμιο πρόγραμμα για περιβαλλοντικές δηλώσεις που λειτουργούν σύμφωνα με το ISO 14025.

Τα στοιχεία από την υλοποίηση της πιλοτικής αυτής ενέργειας είναι ενθαρρυντικά και αναμένεται να αξιοποιηθούν στη διαδικασία παραγωγής που ακολουθεί η ΠΑΝΑΙΓΙΑΛΕΙΟΣ ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ Α.Ε.Σ. Α.Ε. για την παραγωγή του εξαιρετικά παρθένου ελαιόλαδου «Ελίκη» και «FARMERS UNION», που προέρχεται από τους παραγωγούς-μέλη της Οργάνωσης.

Το πρόγραμμα ΟΕΦ της ΠΕΣ ΑΕΣ ΑΕ συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ελλάδα στο πλαίσιο του Καν (ΕΕ) 611/2014.

Skip to content