Δια βίου κατάρτιση στην ελαιοκαλλιέργεια: Δεν είναι πολυτέλεια είναι ανάγκη.
Δια βίου κατάρτιση στην ελαιοκαλλιέργεια: Δεν είναι πολυτέλεια είναι ανάγκη.

Στην πρόταση αυτή συμπυκνώνεται η φιλοσοφία του προγράμματος κατάρτισης που υλοποίησε κατά την περίοδο 2021-2022 η Οργάνωση Παραγωγών τομέα Ελαιολάδου της ΠΑΝΑΙΓΙΑΛΕΙΟΥ ΕΝΩΣΗΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΑΕΣ ΑΕ.

Η κατάρτιση των παραγωγών αποτελεί μια σημαντική προτεραιότητα για την ΠΑΝΑΙΓΙΑΛΕΙΟ ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΑΕΣ ΑΕ και ευθυγραμμίζεται πλήρως με τον βασικό πυλώνα της στρατηγικής της ΕΕ και με τη νέα ΚΑΠ που αφορά στη στοχευμένη εκπαίδευση των παραγωγών δεδομένου ότι έχει διαγνωσθεί σημαντική έλλειψη πραγματικής εκπαίδευσης σε μεγάλο μέρος των γεωργικών εκμεταλλεύσεων.

Οι προκλήσεις που καλούνται να διαχειριστούν οι ελαιοκομικές εκμεταλλεύσεις στο άμεσο μέλλον αυξάνονται διαρκώς όπως και η ανάγκη υιοθέτησης νέων καλλιεργητικών πρακτικών φιλικών στο περιβάλλον. Σε μια αγορά όπου ο καταναλωτής αναζητά προϊόντα υγιεινά, ασφαλή, οικονομικά και σε ελκυστικές συσκευασίες είναι δεδομένο ότι η συσσωρευμένη εμπειρία των παραγωγών θα πρέπει διαρκώς να εμπλουτίζεται με νέες γνώσεις. Γνώσεις που αφορούν σε πρακτικές, μεθόδους και τεχνικές για την καλλιέργεια των ελαιώνων ώστε να εξασφαλίζεται η καλύτερη δυνατή πρώτη ύλη για την παραγωγή ενός εξαιρετικά παρθένου ελαιολάδου υψηλής γευστικής και βιολογικής αξίας όπως είναι τα ελαιόλαδα “ΕΛΙΚΗ” και “FARMERS UNION”.

Στόχος της ΠΑΝΑΙΓΙΑΛΕΙΟΥ ΕΝΩΣΗΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΑΕΣ ΑΕ μέσα από την υλοποίηση του προγράμματος κατάρτισης των ελαιοκαλλιεργητών ήταν οι παραγωγοί να κατανοήσουν και να εφαρμόσουν τεχνικές και μεθόδους που οδηγούν σε καλύτερη αναγνώριση των προσβολών, στο σχεδιασμό οικονομικότερων επεμβάσεων και εν τέλει στην αειφορική διαχείριση των ελαιώνων τους.

Το πρόγραμμα κατάρτισης των παραγωγών αποτελεί μέρος του προγράμματος εργασίας ΟΕΦ της ΠΕΣ ΑΕΣ ΑΕ συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ελλάδα στο πλαίσιο του Καν (ΕΕ) 611/2014.

Skip to content