SELMA: Νέα οργάνωση στην κτηνοτροφία
SELMA: Νέα οργάνωση στην κτηνοτροφία

Ιδρύθηκε η Sustainable European Livestock & Meat Association- Συμμετέχει η ΕΔΟΚ

Eξέχοντες Ευρωπαϊκοί οργανισμοί κτηνοτροφίας και βιομηχανίας κρέατος, συμπεριλαμβανομένων των INTERBEV (Γαλλία), FEBEV (Βέλγιο), EDOK (Ελλάδα), OI Intercarneitalia (Ιταλία), Provacuno and Interovic (Ισπανία) και PZPBM (Πολωνία), ενώθηκαν για να ξεκινήσουν επίσημα την πρώτη ευρωπαϊκή ένωση αφιερωμένη στις βιομηχανίες βόειου κρέατος, προβατοειδών και αιγών: SELMA, που σημαίνει Sustainable European Livestock & Meat Association. Η ίδρυση της SELMA σηματοδοτεί ένα σημαντικό ορόσημο στον κλάδο, με άλλες ευρωπαϊκές χώρες να εκδηλώνουν έντονο ενδιαφέρον να ενταχθούν στον σύνδεσμο.

Ο πρωταρχικός στόχος της SELMA είναι να ενθαρρύνει την ενότητα μεταξύ των ενδιαφερομένων μερών του κλάδου, με στόχο τη διατήρηση του βιώσιμου ευρωπαϊκού μοντέλου εκτροφής μηρυκαστικών. Αυτή η συνεργασία επιδιώκει να εκπροσωπήσει συλλογικά τα συμφέροντα του κλάδου της κτηνοτροφίας και του κρέατος στους ευρωπαίους φορείς λήψης αποφάσεων για ένα ευρύ φάσμα θεμάτων που επηρεάζουν τις δραστηριότητές τους.

Η δημιουργία της SELMA είναι το αποτέλεσμα της συνεχούς συνεργασίας μεταξύ αυτών των Ευρωπαϊκών ενώσεων, που έχουν συνεργαστεί στο παρελθόν σε διάφορες πρωτοβουλίες. Αυτό περιλάμβανε την υποβολή κοινών επιστολών προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, υπέρ της λήψης μέτρων όπως οι αμοιβαίες εμπορικές συμφωνίες, η μεταρρύθμιση του κανονισμού INCO (ενημέρωση των καταναλωτών) και η συνεχής προώθηση των Ευρωπαϊκών κρεάτων στους καταναλωτές

Με πολλές καίριες αποφάσεις σχετικά με τον τομέα της κτηνοτροφίας και του κρέατος που προέρχονται από τις Βρυξέλλες και όχι μεμονωμένα κράτη μέλη, η ανάγκη για συλλογική δράση για κοινές ανησυχίες έχει καταστεί απαραίτητη. Ένα αξιοσημείωτο παράδειγμα αυτής της ενότητας είναι η έκκληση για μια συνεκτική Ευρωπαϊκή πολιτική σχετικά με τις συμφωνίες ελεύθερων συναλλαγών, η οποία υποστηρίζεται από πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Είναι επιτακτική ανάγκη να διασφαλιστεί ότι τα εισαγόμενα γεωργικά και αγροδιατροφικά προϊόντα πληρούν τα ίδια αυστηρά πρότυπα και κανονισμούς που επιβάλλονται σε εθνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο.

Επιπλέον, η SELMA έχει εντοπίσει άλλα κρίσιμα θέματα για κοινή συνεργασία, συμπεριλαμβανομένων των συνεχιζόμενων τριμερών διαπραγματεύσεων για την οδηγία IED, προτάσεων για οδηγίες για περιβαλλοντικούς ισχυρισμούς και αναθεωρήσεις της νομοθεσίας που διέπει την καλή διαβίωση των ζώων, μεταξύ άλλων.

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΞΙΩΜΑΤΩΝ ΤΗΣ SELMA

Μετά τις πρόσφατες εκλογές η κατανομή Αξιωμάτων της SELMA είναι:

  • Πρόεδρος: Guillaume Gauthier (INTERBEV)
  • Αντιπρόεδρος: Alessandro de Rocco (OI Intercarneitalia)
  • Ταμίας: Michael Gore (FEBEV)

Οι εκλεγμένοι θα διαδραματίσουν βασικό ρόλο στην καθοδήγηση της αποστολής της SELMA να εκπροσωπεί και να προωθεί τα συμφέροντα της ευρωπαϊκής κτηνοτροφίας και βιομηχανίας κρέατος

Η ένωση πρόκειται να ξεκινήσει το επόμενο πρόγραμμα εργασίας της έως τα τέλη του 2023, συνεχίζοντας τη δέσμευσή της για την προώθηση βιώσιμων πρακτικών και την εκπροσώπηση των συμφερόντων της ευρωπαϊκής κτηνοτροφίας και βιομηχανίας κρέατος.

Σχετικά με την INTERBEV
Η INTERBEV είναι η Γαλλική Εθνική Ένωση Κτηνοτροφίας και Εμπορίου Κρέατος, που ιδρύθηκε το 1979 με πρωτοβουλία οργανώσεων που εκπροσωπούν τη γαλλική κτηνοτροφία και βιομηχανία κρέατος. Αντανακλά την επιθυμία των επαγγελματιών στον τομέα του βόειου κρέατος, του προβάτου, του αλόγου και της αίγας να προσφέρουν στους καταναλωτές υγιεινά, υψηλής ποιότητας προϊόντα που αναγνωρίζονται σε όλη την αλυσίδα εφοδιασμού. Συνδέει και προωθεί τα κοινά συμφέροντα της κτηνοτροφίας, τις βιομηχανικές και εμπορικές δραστηριότητες σε αυτόν τον τομέα και αποτελεί μια από τις κορυφαίες οικονομικές δραστηριότητες της περιοχής μας. Προκειμένου να ενσωματωθούν καλύτερα οι προσδοκίες της κοινωνίας, οι επαγγελματίες του κλάδου έχουν συγκεντρωθεί γύρω από μια πρωτοβουλία κοινωνικής ευθύνης, πιστοποιημένη από την AFNOR ως «επιβεβαιωμένη δέσμευση» στο επίπεδο 3 από 4 τον Ιούνιο του 2018: το «Κοινωνικό Σύμφωνο», που στοχεύει να ανταποκριθεί καλύτερα συλλογικά στις προκλήσεις όσον αφορά το περιβάλλον, την προστασία των ζώων, τη δίκαιη αμοιβή για τους συμμετέχοντες του κλάδου και την ελκυστικότητα των επαγγελμάτων του στην υπηρεσία λογικής, υψηλής ποιότητας τροφίμων. Σήμερα, αυτή η προσέγγιση, η οποία δεσμεύει τη βιομηχανία στην υπεύθυνη και βιώσιμη υπόσχεση «Αγαπήστε το κρέας, τρώτε καλύτερα», υποστηρίζεται από μια ομώνυμη συλλογική καμπάνια επικοινωνίας, με την υπογραφή «Naturellement Flexitariens».

Σχετικά με το FEBEV
Η FEBEV είναι η Εθνική Βελγική Ομοσπονδία σφαγείων, τεμαχίων και χονδρεμπόρων χοιρινού, βοοειδών, προβάτων και ιπποειδών. Η ένωση βιομηχανίας αριθμεί 120 μέλη από τις τρεις περιφέρειες του Βελγίου. Αντιπροσωπεύουν περισσότερο από το 90% του εθνικού κύκλου εργασιών της βιομηχανίας κόκκινου κρέατος. Η βιομηχανία τροφίμων, και επιπλέον ο τομέας του κρέατος, χαρακτηρίζεται από μεγάλο αριθμό ενδιαφερομένων και η FEBEV υπερασπίζεται τα συμφέροντά της στις διαπραγματεύσεις με τις αρχές, τους ακτιβιστές για τα δικαιώματα των ζώων, την πολιτική σκηνή κ.λπ.

Η FEBEV διατηρεί μοναδικά συστήματα παρακολούθησης και έναν οδηγό αυτοελέγχου, συμπεριλαμβανομένου ενός πρόσφατα αναπτυγμένου μόνιτορ βιωσιμότητας για τον τομέα του κρέατος ως μέσο παροχής επιπλέον εγγυήσεων σε πελάτες κρέατος παγκοσμίως. Αυτά αποτελούν μέρος ενός μοναδικού συστήματος πιστοποίησης για πρόσβαση στην αγορά: FEBEVplus.

 

Σχετικά με την ΕΔΟΚ
Η ΕΔΟΚ είναι η Εθνική Διεπαγγελματική Οργάνωση Κρέατος Ελλάδος (όλων των τύπων) και ιδρύθηκε το 2013 από εκπροσώπους του κλάδου παραγωγής, μεταποίησης και εμπορίου. Στη συνέχεια, δημοτικά σφαγεία, σχολές κρέατος και επαγγελματίες της εστίασης έγιναν μέλη της ΕΔΟΚ. Η Ελλάδα είναι χώρα εισαγωγής, η συνολική παραγωγή της σε όλα τα είδη είναι 35% και το υπόλοιπο είναι εισαγόμενο. Το μεγάλο πλεονέκτημα της Ελλάδας είναι η αιγοπροβατοτροφία, η οποία προσανατολίζεται μόνο στην παραγωγή γάλακτος. Βασικός στόχος της ΕΔΟΚ είναι να φέρει και να αναπτύξει τον κλάδο της κρεοπαραγωγής γιατί είναι ο μόνος κλάδος που μπορεί να αυξήσει σημαντικά την παραγωγή κρέατος παράλληλα με την απασχόληση τηρώντας την πράσινη συμφωνία.

 

Σχετικά με την OI INTERCARNEITALIA
Η OI Intercarneitalia είναι η διεπαγγελματική οργάνωση ιταλικού βόειου κρέατος, αναγνωρισμένη από το Υπουργείο Γεωργίας, Διατροφικής Κυριαρχίας και Δασοκομίας, που αποτελείται από όλες τις αναγνωρισμένες Οργανώσεις Παραγωγών και Ενώσεις Παραγωγών του κλάδου του βόειου κρέατος που συγκεντρώνονται στην AOP Italia Zootecnica (Ένωση Οργανώσεων Παραγωγών ) αναγνωρισμένη επίσης από το Υπουργείο. Χωρίζεται σε Εθνικές Επιτροπές Προϊόντων και οι κύριοι τομεακοί οργανισμοί ASSOCARNI και ASSITAMA, που αντιπροσωπεύουν την πλειοψηφία των ιταλικών σφαγείων, βρίσκονται στο τραπέζι της βιομηχανικήςσφαγής. Η OI Intercarneitalia συμμετέχει στο Εθνικό Σχέδιο Βοείου Κρέατος και είναι ένας από τους τρεις θεμελιώδεις πυλώνες του έργου για την ανάπτυξη της εκτροφής βοοειδών στην Ιταλία.

 

Σχετικά με την PROVACUNO
Η PROVACUNO είναι η Διεπαγγελματική Οργάνωση του Ισπανικού μοσχαρίσιου κρέατος, ένας ιδιωτικός, μη κερδοσκοπικός, πανελλαδικός οργανισμός, που αποτελείται από τους κύριους οργανισμούς του κλάδου παραγωγής και του τομέα μεταποίησης/μάρκετινγκ για την υπεράσπιση των συμφερόντων του τομέα του βόειου κρέατος, τόπος συνάντησης και φόρουμ συζήτησης για τη βελτίωση της κατάστασης της τροφικής αλυσίδας του κλάδου.

 

Σχετικά με την INTEROVIC
Η Διεπαγγελματική για Πρόβειο και Αίγειο Κρέας –INTEROVIC– είναι μια διεπαγγελματική οργάνωση, – αναγνωρισμένη από το Ισπανικό Υπουργείο Γεωργίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος, – η οποία εκπροσωπεί τα συμφέροντα των παραγωγών, της βιομηχανίας, των εμπόρων και των βυρσοδεψών στον τομέα του αιγοπρόβειου κρέατος από την Ισπανία. Οι κύριες λειτουργίες μας είναι:
1. Προώθηση της κατανάλωσης ισπανικού κρέατος αρνιού και κατσικίσιου, διατήρηση του κλάδου ενωμένο και βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς του.
2. Η δυναμική του κλάδου μέσω προωθητικών ενεργειών που βελτιώνουν τη θέση του προϊόντος.

Η INTEROVIC είναι επίσης ένας δυναμικός οργανισμός για την υλοποίηση δράσεων που επιτρέπουν καλύτερη γνώση, αποτελεσματικότητα και διαφάνεια της ισπανικής αγοράς αιγοπροβάτων, προωθούν τις εξαγωγές και τις τάσεις κατανάλωσης. Ένας από τους θεμελιώδεις στόχους της Διεπαγγελματικής είναι τα οφέλη που φέρνει στην κοινωνία, αναδεικνύοντας τη βιώσιμη φύση του, ενημερώνοντας τους καταναλωτές ότι με την αγορά αυτού του φυσικού κρέατος συμβάλλουν στη διατήρηση του περιβάλλοντος και του αγροτικού περιβάλλοντος.

Σχετικά με το PZPBM
Η Πολωνική Ένωση Βόειου Κρέατος είναι μια επαγγελματική οργάνωση κτηνοτρόφων που καταχωρήθηκε το 2005. Συνδέει κτηνοτρόφους που εκτρέφουν βοοειδή και νεαρά βοοειδή πάχυνσης, παραγωγούς θηλαζουσών αγελάδων και άτομα που σχετίζονται άμεσα με τη φύση της δουλειάς τους με τη γεωργία και ενδιαφέρονται για την εκτροφή βοοειδών. Η Πολωνική Ένωση Βόειου Κρέατος είναι ιδρυτής και διαχειριστής του προγράμματος διασφάλισης ποιότητας με το όνομα Quality Meat Programme, το οποίο επικεντρώνεται στη βιώσιμη παραγωγή βόειου κρέατος σε ολόκληρη την αλυσίδα αξίας. Συμμετέχει επίσης στην αντιμετώπιση των προκλήσεων της αγοράς και των καταναλωτών όσον αφορά τον τομέα του βόειου κρέατος και την βιομηχανία βόειου κρέατος, αναπτύσσοντας ένα οικοσύστημα γεωργών, μεταποιητών, ακαδημαϊκών και εμπόρων λιανικής με την εφαρμογή καινοτόμων λύσεων.
Η Πολωνική Ένωση Βόειου Κρέατος συμμετέχει στην εκπόνηση πρωτοβουλιών και προγραμμάτων στο πλαίσιο του Πολωνικού Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου για την Κοινή Αγροτική Πολιτική 2023-2027, ως οικοσυστήματα για την καλή διαβίωση των ζώων. Δραστηριοποιείται στη δημιουργία εμβληματικών εκμεταλλεύσεων βόειου κρέατος, οι οποίες είναι πρεσβευτές μεταφοράς γνώσης και καινοτομίας για τους κτηνοτρόφους βόειου κρέατος σε ολόκληρη την Πολωνία.

Skip to content