Οι μικρομεσαίοι τυροκόμοι αναβιώνουν τον Σύλλογο Μακεδονίας Θράκης για την προάσπιση των τιμών γάλακτος και φέτας
Οι μικρομεσαίοι τυροκόμοι αναβιώνουν τον Σύλλογο Μακεδονίας Θράκης για την προάσπιση των τιμών γάλακτος και φέτας

Ενέργειες για την αναβίωση του παροπλισμένου Συλλόγου Τυροκόμων Μακεδονίας – Θράκης από τους μικρούς τυροκόμους, ώστε να αποκτήσει εκ νέου «φωνή» στα κέντρα λήψης αποφάσεων για τον κλάδο και να προασπιστεί τα συμφέροντα των τοπικών μικρομεσαίων τυροκομικών μονάδων, σε κρίσιμα θέματα που σχετίζονται με τη φέτα και είναι σε εξέλιξη το τελευταίο διάστημα.

Μέσω της ενεργοποίησης του συλλόγου, θα επιτευχθεί η προάσπιση των συμφερόντων των τοπικών μικρομεσαίων τυροκομικών μονάδων σε κρίσιμα θέματα που συνδέονται με τη φέτα. Αυτό θα γίνει μέσω του ενισχυμένου δικτύου του συλλόγου και της συνεργασίας με άλλους παραγωγούς και φορείς της τυροκομικής βιομηχανίας, ώστε να επιτευχθεί μεγαλύτερη επιρροή και αντίκτυπος στη διαμόρφωση των αποφάσεων του κλάδου.

Ένας από τους κύριους στόχους του συλλόγου είναι να καταστεί ανεξάρτητη φωνή για την υπεράσπιση των συμφερόντων των μικρομεσαίων τυροκομικών μονάδων, ειδικά σε σχέση με τις τιμές και την παραγωγή του πρόβειου γάλακτος. Ουσιαστικά, οι μικρομεσαίοι παραγωγοί αγωνίζονται για να διατηρήσουν τις υφιστάμενες τιμές, καθώς μια πιθανή μείωση θα είχε αρνητικές συνέπειες για τις αποθήκες ωρίμανσης τους και τη βιωσιμότητα τους στην αγορά.

Για αυτόν τον λόγο, η ενεργοποίηση του συλλόγου και η συνεργασία του με άλλους φορείς της τυροκομικής βιομηχανίας, θα βοηθήσει στην ενίσχυση της φωνής των μικρομεσαίων παραγωγών και στη διασφάλιση της βιωσιμότητας τους στον κλάδο. Επιπλέον, ο σύλλογος θα δώσει έμφαση στην αντιπροσωπευτικότητά του στα κέντρα λήψης αποφάσεων του κλάδου και θα ασχοληθεί με θέματα όπως οι έλεγχοι στην παραγωγή και διάθεση της φέτας στην εστίαση, η τεχνολογική ανταγωνιστικότητα και η προστασία των τοπικών κτηνοτρόφων.

Επίσης, η συνεργασία του συλλόγου με το Cluster τυροκόμων της Δυτικής Μακεδονίας και άλλους παραγωγούς της βιομηχανίας, θα βοηθήσει στην ανάπτυξη του τομέα και στην προώθηση της ελληνικής φέτας σε παγκόσμιο επίπεδο. Αξίζει να σημειωθεί ότι η συνεργασία του συλλόγου με την Εθνική Διεπαγγελματική Οργάνωση Φέτας θα δώσει τη δυνατότητα στον σύλλογο να έχει περισσότερη επιρροή στη διαδικασία λήψης αποφάσεων στον κλάδο της τυροκομίας και να συνεργαστεί με άλλους φορείς που μοιράζονται κοινούς στόχους. Με αυτό τον τρόπο, θα δημιουργηθεί ένα ισχυρό δίκτυο στον τομέα της τυροκομίας, που θα στηρίζει τις μικρομεσαίες τυροκομικές μονάδες και θα προάγει την ποιότητα και την ανάπτυξη της ελληνικής φέτας.

Skip to content