Εγχειρίδιο κατάρτισης Επιχειρησιακού Προγράμματος για Οργανώσεις Παραγωγών
Εγχειρίδιο κατάρτισης Επιχειρησιακού Προγράμματος για Οργανώσεις Παραγωγών

Ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον εγχειρίδιο δημοσίευσε η ΕΕ πρόσφατα στο οποίο αναλύονται διάφορες πτυχές που σχετίζονται με την κατάρτιση των επιχειρησιακών προγραμμάτων των Ομάδων Παραγωγών και των Οργανώσεων Παραγωγών.

Προλογίζοντας το εγχειρίδιο ο Wolfgang Burtscher, Γενικός Διευθυντής της DG AGRI αναφέρει:

«Υπάρχουν 9,1 εκατομμύρια γεωργοί στην ΕΕ, πολλοί από τους οποίους εργάζονται σε σχετικά μικρές και μεσαίες οικογενειακές εκμεταλλεύσεις που λειτουργούν ανεξάρτητα η μία από την άλλη. Περίπου το 72% των αγροτών στην Ευρώπη διαχειρίζεται λιγότερο από 10 εκτάρια γης. Αυτό συχνά δυσκολεύει τους αγρότες να αντισταθούν μόνοι τους στους κλυδωνισμούς, να επενδύσουν, να αποκτήσουν πρόσβαση σε πιστώσεις ή να υπερασπιστούν τα συμφέροντά τους κατά τις διαπραγματεύσεις με άλλους φορείς της αλυσίδας εφοδιασμού.

Για την ενίσχυση της θέσης των γεωργών και την ενίσχυση της ανθεκτικότητας και της ανταγωνιστικότητάς τους, η ΕΕ υποστηρίζει τους γεωργούς που επιθυμούν να συνεργαστούν σε οργανώσεις παραγωγών. Πέρα από την ανθεκτικότητα και την ανταγωνιστικότητα, οι οργανώσεις παραγωγών έχουν πολλά άλλα οφέλη. Για παράδειγμα, επιτρέποντας στους αγρότες να επενδύσουν σε τεχνολογίες που δεν θα μπορούσαν να αγοράσουν μόνοι τους, μπορούν να καταστήσουν την παραγωγή τους πιο βιώσιμη από οικονομική, κοινωνική ή/και περιβαλλοντική άποψη. Επίσης, η νομοθεσία της ΕΕ συμβάλλει στην ενίσχυση της θέσης των γεωργών στην αλυσίδα αξίας, επιτρέποντας στις ΟΠ να παρεκκλίνουν από ορισμένους κανόνες ανταγωνισμού, επιτρέποντας ουσιαστικά στους γεωργούς να αξιοποιήσουν τη συλλογική διαπραγματευτική τους δύναμη ως ΟΠ.

Αναγνωρίζοντας τα πολλαπλά οφέλη των ΟΠ, η ΕΕ χρηματοδοτεί τη σύσταση οργανώσεων παραγωγών και ομάδων παραγωγών, καθώς και επιχειρησιακά προγράμματα που μπορούν να περιλαμβάνουν δράσεις για διάφορους στόχους. Σε αυτές περιλαμβάνονται ο σχεδιασμός και η οργάνωση της παραγωγής, η συγκέντρωση της προσφοράς και η διάθεση των προϊόντων στην αγορά, ο εκσυγχρονισμός, η έρευνα και η ανάπτυξη βιώσιμων μεθόδων παραγωγής, συμπεριλαμβανομένου του μετριασμού της κλιματικής αλλαγής και της προσαρμογής σε αυτήν, καθώς και καινοτόμες πρακτικές και τεχνικές παραγωγής. Η στήριξη είναι διαθέσιμη εδώ και πολλά χρόνια στους τομείς των οπωροκηπευτικών, αλλά και του κρασιού, του λυκίσκου, της μελισσοκομίας και του ελαιολάδου.

Σήμερα υπάρχουν περίπου 3.400 αναγνωρισμένες ΟΠ στην ΕΕ (από το 2017), αλλά δεν εφαρμόζουν όλες επιχειρησιακά προγράμματα. Ωστόσο, δραστηριοποιούνται κυρίως στους τομείς του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων, του ελαιολάδου και των οπωροκηπευτικών. Για να προχωρήσει η επέκταση των οργανώσεων παραγωγών και να αποδώσει τα οφέλη της και σε άλλους τομείς πέραν αυτών που έχουν ήδη υποστηριχθεί, η τελευταία μεταρρύθμιση της ΚΓΠ συμπεριέλαβε τη δυνατότητα θέσπισης τομεακών παρεμβάσεων σε άλλους τομείς, δηλαδή στο μεγαλύτερο μέρος της γεωργικής παραγωγής.

Γνωρίζουμε ότι η δημιουργία μιας οργάνωσης παραγωγών και ενός επιχειρησιακού προγράμματος δεν είναι πάντα απλή υπόθεση. Για να διευκολυνθεί η διαδικασία, ένας από τους κύριους στόχους του έργου ήταν η ανάπτυξη αυτού του εγχειριδίου για να εμπνεύσει και να μοιραστεί καλές πρακτικές στους διάφορους γεωργικούς τομείς και να δημιουργήσει προστιθέμενη αξία για την ΕΕ. Ελπίζουμε ότι το έργο αυτό θα δημιουργήσει περαιτέρω ανταλλαγές ορθών πρακτικών για την ενίσχυση της γεωργίας και των γεωργικών τομέων της ΕΕ»

 

Μεταξύ άλλων στο εγχειρίδιο αναλύονται 10 καλές πρακτικές που μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι Ομάδες Παραγωγών για την απλούστευση και τον εξορθολογισμό των διαδικασιών που αφορούν τον σχεδιασμό και την υλοποίηση των επιχειρησιακών προγραμμάτων

Δείτε αναλυτικά το εγχειρίδιο, στην ελληνική γλώσσα εδώ

Skip to content