Οι 8 Εθνικές Διεπαγγελματικές Οργανώσεις στην Agrotica
Οι 8 Εθνικές Διεπαγγελματικές Οργανώσεις στην Agrotica

Οι Εθνικές Διεπαγγελματικές Οργανώσεις που έχουν αναγνωριστεί από το ΥΠΑΑΤ σας προσκαλούν να συμμετάσχετε στην εκδήλωση που διοργανώνουν το Σάββατο 3 Φεβρουαρίου 2024 και ώρα 13:00 στην Αίθουσα Διοικητικού Συμβουλίου, Γραφεία Γραμματείας Διοίκησης ΔΕΘ (Εγνατίας 154, Θεσσαλονίκη)

Θέμα της εκδήλωσης θα είναι ο ρόλος των διεπαγγελματικών και η αλληλεπίδρασή τους με του θεσμούς και την Περιφέρεια

Οι 8 αναγνωρισμένες διεπαγγελματικές οργανώσεις είναι

Εθνική Διεπαγγελματική Οργάνωση Αμπέλου και Οίνου (ΕΔΟΑΟ)
Διεπαγγελματική Οργάνωση Βάμβακος (ΔΟΒ)
Εθνική Διεπαγγελματική Οργάνωση Πτηνοτροφίας (ΕΔΟΠ)
Εθνική Διεπαγγελματική Οργάνωση Επιτραπέζιας Ελιάς (ΔΟΕΠΕΛ)
Εθνική Διεπαγγελματική Οργάνωση Τυριού Φέτας ((ΕΔΟΦ)
Εθνική Διεπαγγελματική Οργάνωση Ελληνικού Ρυζιο’υ (ΕΔΟΡΕΛ)
Εθνική Διεπαγγελματική Οργάνωση Αυγού και Προϊόντων Αυγού (ΕΔΟΑΠΑ)
Εθνική Διεπαγγελματική Οργάνωση Κρέατος και του τομέα της Κτηνοτροφίας (ΕΔΟΤΟΚΚ)

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Ένωση οι Διεπαγγελματικές Οργανώσεις λειτουργούν ως πλατφόρμα διαλόγου, μέσω της οποίας προωθούνται βέλτιστες πρακτικές για την αλυσίδα εφοδιασμού και τη διαφάνεια της αγοράς και σύμφωνα με το Νόμο 4384/2016 αποτελούνται από εκπροσώπους οικονομικών δραστηριοτήτων που συνδέονται με την παραγωγή των προϊόντων αυτών.

Skip to content