Έκτακτη Γενική Συνέλευση του ΑΣ Δημητριακών Ορεστιάδας για δημιουργία Ομάδας Παραγωγών
Έκτακτη Γενική Συνέλευση του ΑΣ Δημητριακών Ορεστιάδας για δημιουργία Ομάδας Παραγωγών

Την σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης προκειμένου να ληφθεί απόφαση για την ίδρυση Ομάδας Παραγωγών (Ομ.Π.) στον τομέα των Σιτηρών, αποφάσισε το Διοικητικό Συμβούλιο του Αγροτικού Συνεταιρισμού Δημητριακών Ορεστιάδας «Η ΕΝΩΣΗ».

Αρχικά είχε προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί την περασμένη Τρίτη 6 Φεβρουαρίου, αλλά επειδή δεν υπήρξε απαρτία, θα επαναληφθεί χωρίς άλλη πρόσκληση  στις 13Φεβρουαρίου 2024, ημέρα Τρίτη, την ίδια ώρα  στον ίδιο τόπο και με τα ίδια θέματα. Όπως αναφέρει η ανακοίνωση:

Κύριοι συνέταιροι,

Σας γνωρίζουμε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο τουΑγροτικού Συνεταιρισμού Δημητριακών Ορεστιάδας «Η ΕΝΩΣΗ», στην υπ’ αριθμ. 2/26-1-2024 συνεδρίασή του, αποφάσισε την σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, που θα πραγματοποιηθεί στις 6Φεβρουαρίουτου έτους 2024, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 11:00π.μ. στην αίθουσα του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Ορεστιάδας, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα

  1. Απόφαση για την ίδρυση Ομάδας Παραγωγών (Ομ.Π.) στον τομέα των Σιτηρών και συγκεκριμένα στο Σκληρό Σιτάρι (Κωδικός ΣΟ 1001 11 00).
  2. Ορισμός προσωρινής Διαχειριστικής Επιτροπής της Ομάδας Παραγωγών.
  3. Έγκριση Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της Ομάδας Παραγωγών.

Σε  περίπτωση μη απαρτίας, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση  θα επαναληφθεί χωρίς άλλη πρόσκληση  στις 13Φεβρουαρίου 2024, ημέρα Τρίτη, την ίδια ώρα  στον ίδιο τόπο και με τα ίδια θέματα.

Στη γενική συνέλευση μετέχουν όλα τα μέλη, που έχουν εκπληρώσει όλες τις ληξιπρόθεσμες οικονομικές τους υποχρεώσεις προς τον συνεταιρισμό, σύμφωνα με το άρθ.16 παρ.1 του καταστατικού.

Θεωρούνται οικονομικά τακτοποιημένα, ως προς το ληξιπρόθεσμο των οφειλών τους, τα μέλη που έχουν εξοφλήσει τη συνεταιρική τους μερίδα και τα γεωργικά εφόδια των προηγούμενων καλλιεργητικών  περιόδων.

 

Πηγή: https://www.evros-news.gr

Skip to content