ΧΡΗΣΙΜΑ

November 15, 2022

Μια πρώτη προσέγγιση για τα νέα προγράμματα ΟΕΦ

Τα προγράμματα των Οργανώσεων Ελαιουργικών Φορέων σε λίγο κλείνουν περίπου 20 χρόνια που υλοποιούνται στην Ελλάδα. Πρόσφατα διαμορφώθηκε το βασικό πλαίσιο για το πως θα «τρέξουν» […]
October 4, 2022

Πως εγγράφεται ένα νέο φυσικό πρόσωπο σε μια Ομάδα Παραγωγών;

Με αφορμή την πρόσφατη Υπουργική Απόφαση για την απαλλαγή κατά 50% επί του φόρου εισοδήματος από την άσκηση αγροτικής επιχειρηματικής δραστηριότητας η οποία θα χορηγείται σε […]
September 12, 2022

Λεπτομέρειες για την εφαρμογή του Ν 4935/2022 για τη μείωση κατά 50% στη φορολογία συνεταιρισμένων αγροτών

Δημοσιεύθηκε η απόφαση με την οποία καθορίζεται η διαδικασία, τα δικαιολογητικά και ο έλεγχος των προϋποθέσεων για την απαλλαγή από την καταβολή του φόρου εισοδήματος κατά […]
Skip to content