ΧΡΗΣΙΜΑ

March 8, 2023

Τα δικαιολογητικά για την χορήγηση βεβαίωσης εγγραφής στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων

Διευκρινίσεις σχετικά με τη χορήγηση βεβαιώσεων εγγραφής στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ) δίνει με έγγραφό του το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ειδικότερα, για […]
March 1, 2023
Eco score

Τι είναι το Eco score και γιατί προκαλεί αντιδράσεις στους βιοκαλλιεργητές

Μεγάλες αντιδράσεις έχει προκαλέσει στη Γαλλία, η ετικέτα Eco score, την οποία φέρουν τα τρόφιμα, με την IFOAM Organic Europe να υποστηρίζει πως η εφαρμογή του […]
November 15, 2022

Μια πρώτη προσέγγιση για τα νέα προγράμματα ΟΕΦ

Τα προγράμματα των Οργανώσεων Ελαιουργικών Φορέων σε λίγο κλείνουν περίπου 20 χρόνια που υλοποιούνται στην Ελλάδα. Πρόσφατα διαμορφώθηκε το βασικό πλαίσιο για το πως θα «τρέξουν» […]
Skip to content