εγχειρίδιο
December 19, 2023

Εγχειρίδιο κατάρτισης Επιχειρησιακού Προγράμματος για Οργανώσεις Παραγωγών

Ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον εγχειρίδιο δημοσίευσε η ΕΕ πρόσφατα στο οποίο αναλύονται διάφορες πτυχές που σχετίζονται με την κατάρτιση των επιχειρησιακών προγραμμάτων των Ομάδων Παραγωγών και των […]
Skip to content