ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
October 28, 2017
ομάδες

Αλλαγές στο θεσμικό πλαίσιο αναγνώρισης των ομάδων παραγωγών

Αλλαγές στο θεσμικό πλαίσιο αναγνώρισης των ομάδων παραγωγών τίθενται σε ισχύ με την Υπουργική Απόφαση  2430/110502/20-10-2017  που δημοσιεύθηκε στις 27/10/2017 (ΦΕΚ 3800/Β/27-10-2017). Η πλέον σημαντική αλλαγή […]
Skip to content