κοινωνική οικονομία
April 2, 2021

Η Κοινωνική Οικονομία στο επίκεντρο της Ευρωπαϊκής Πολιτικής. Ώρα για Δράση!

Δεν μπορούσε να περάσει απαρατήρητη η τεράστια συμβολή των Φορέων της Κοινωνικής Οικονομίας τόσο στην τρέχουσα Υγειονομική Κρίση, όσο και στην υπερδεκαετή οικονομική κρίση που προηγήθηκε. […]
Skip to content