ΜΕΤΡΟ 16
October 18, 2018

Πως ευνοούνται οι Ομάδες Παραγωγών στα προγράμματα χρηματοδότησης

Η πολιτική της ΕΕ να ενθαρρύνει τη κοινή δράση παραγωγών μέσα από Ομάδες Παραγωγών  & Οργανώσεις εφαρμόζεται μέσω διαφόρων προγραμμάτων. Ορισμένα προγράμματα χρηματοδότησης είναι σχεδιασμένα μόνο για […]
Skip to content