ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ
March 22, 2018

Συνδεδεμένες ενισχύσεις & Ομάδες Παραγωγών

Οι συνδεδεμένες ενισχύσεις, όπως είναι γνωστό, είναι ενισχύσεις που λαμβάνουν οι παραγωγοί συγκεκριμένων προϊόντων. Τα προϊόντα αυτά προσδιορίζονται  σε εθνικό επίπεδο Μεταξύ των 18 προϊόντων στα […]
Skip to content