τέλη άρδευσης
September 17, 2021

Τα τέλη (άρδευσης) οδηγούν στο τέλος των ΟΕΒ;

Από τη μέρα που θεσμοθετήθηκαν, το 1958, μέχρι και σήμερα οι ΟΕΒ (Οργανισμοί Εγγείων Βελτιώσεων) λειτουργούν αδιάλειπτα τα συλλογικά δίκτυα άρδευσης με πενιχρά μέσα. Πρόκειται για […]
Skip to content