Δράση για την τεκμηρίωση ισχυρισμών υγείας για ελληνικά προϊόντα ΠΟΠ-ΠΓΕ
Δράση για την τεκμηρίωση ισχυρισμών υγείας για ελληνικά προϊόντα ΠΟΠ-ΠΓΕ
Δράση για την τεκμηρίωση ισχυρισμών υγείας για ελληνικά προϊόντα ΠΟΠ-ΠΓΕ

Η αξία των ελληνικών προϊόντων με ονομασία προέλευσης, παρότι γνωστή και δεδομένη, είναι ελάχιστα μεθοδικά τεκμηριωμένη. Ως επακόλουθο, κάθε προσπάθεια ποσοτικής καταγραφής των ωφελειών στην τοπική οικονομία με μια πιο συστηματική μελέτη και μέσω της σύμπραξης εμπλεκόμενων φορέων και οργανισμών, είναι ιδιαίτερα σημαντική και συνεισφέρουν εποικοδομητικά και ουσιαστικά στον διάλογο για τα ελληνικά ΠΟΠ και ΠΓΕ προϊόντα.

Μία τέτοια προσπάθεια προκύπτει από την συνεργασία του οργανισμού «Νέα Γεωργία Νέα Γενιά» και του Πανεπιστήμιου Θεσσαλίας, με την υποστήριξη της Εθνικής Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών, οι οποίοι ενώνουν τις γνώσεις τους και ξεκινούν έρευνα γύρω από την τεκμηρίωση ισχυρισμών υγείας για ελληνικά προϊόντα ΠΟΠ-ΠΓΕ. Επικεφαλής της δράσης είναι ο Δημήτριος Κουρέτας, Καθηγητής του ΠΘ, από το Εργαστήριο Φυσιολογίας Ζωικών Οργανισμών, Τμήμα Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας.

Σκοπός Δράσης

Η ανάδειξη των ισχυρισμών υγείας σε προϊόντα ΠΟΠ-ΠΓΕ θα αυξήσει την προστιθέμενη αξία τους. Ωστόσο στις περισσότερες περιπτώσεις των ελληνικών ΠΟΠ-ΠΓΕ προϊόντων δεν έχουν διερευνηθεί αυτές οι ιδιότητες. Η συγκεκριμένη δράση αποτελεί μια δομημένη προσέγγιση τεκμηρίωσης των ισχυρισμών υγείας και υποστήριξη της τοπικής παραγωγής για την ανάπτυξη της ανταγωνιστικότητας.

Σε ποιους απευθύνεται

Η ερευνητική δράση απευθύνεται σε:

Δήμους

  • Περιφέρειες

  • Συνεταιρισμούς & άλλα συνεργατικά σχήματα

  • Εταιρείες και παραγωγούς

Δομή δράσης

Το έργο εκτελείται σε δύο διακριτές φάσεις.

Αντικείμενο της πρώτης φάσης είναι η έρευνα στο πεδίο, η διαδικασία των εργαστηριακών αναλύσεων, η επικοινωνία με το τοπικό σύστημα αγροδιατροφής, η ενημέρωση του ενδιαφερόμενου κοινού. Το έργο θα επικεντρωθεί σε 10 προϊόντα από τα οποία τα 8 έχουν ήδη επιλέγει και τα 2 πρόκειται να καθοριστούν το επόμενο χρονικό διάστημα. Τα 8 προϊόντα που πρόκειται να αναλυθούν είναι:

Ακτινίδιο Πιερίας

Ροδάκινα Νάουσας

Μήλα Ζαγοράς Πηλίου

Πορτοκάλια Μάλεμε Χανίων Κρήτης

Κεράσι Έδεσσας

Φασόλια (γίγαντες ελέφαντες) Πρεσπών Φλώριναs

Αμύγδαλο Συκουρίου

Σταμναγκάθι Κρήτης.

Στη δεύτερη φάση, το έργο επικεντρώνεται στην επιχειρηματική υποστήριξη και στην όσο το δυνατό πιο ολοκληρωμένη στρατηγική εμπορικής ανάδειξης των χαρακτηρισμών υγείας που θα προσδώσουν υπεραξία στα παραγόμενα προϊόντα, κυρίως για τις εξαγωγές

Διάρκεια δράσης

Η διάρκεια του ερευνητικού προγράμματος είναι 12 μήνες.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ

Skip to content