Νέα προγράμματα οπωροκηπευτικών: Παράταση στην προθεσμία υποβολής
Νέα προγράμματα οπωροκηπευτικών: Παράταση στην προθεσμία υποβολής

Ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι ημερομηνίες για τις υποβολές νέων προγραμμάτων οπωροκηπευτικών.

Στις 29 Δεκεμβρίου 2023 δημοσιεύθηκε η Υπουργική Απόφαση 1400/39526  η οποία ορίζει ότι κατ’ εξαίρεση για το έτος 2023, ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής της αίτησης για νέο ΕΠ (με έναρξη υλοποίησης από την 1η Ιανουαρίου 2024) ορίζεται η 15η Ιανουαρίου 2024.

Προφανώς κρίθηκε ότι 15 ημέρες είναι αρκετές για να συγκεντρωθούν δικαιολογητικά, να σχεδιαστεί ένα επιχειρησιακό πρόγραμμα με ποικίλες παρεμβάσεις και ελάχιστη διάρκεια τριών ετών και να αναρτηθεί στο νέο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων.

Μετά την πάροδο της προθεσμίας των 15 ημερών είναι άγνωστο πόσα νέα προγράμματα είχαν υποβληθεί. Ωστόσο κρίθηκε σκόπιμο ή αναγκαίο να δοθεί παράταση στην προθεσμία υποβολής των προγραμμάτων… με ημερομηνία έναρξης την 1η Ιανουαρίου 2024.

Πότε δόθηκε η παράταση; Στις 22 Ιανουαρίου 2024. Μια εβδομάδα μετά την πάροδο της πρώτης καταληκτικής ημερομηνίας. Και ποια είναι η νέα καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή νέου επιχειρησιακού προγράμματος; Η 16η Φεβρουαρίου 2024.

Ευχόμαστε σε όσες Οργανώσεις Παραγωγών μπήκαν στη διαδικασία να υποβάλλουν νέα προγράμματα καλή επιτυχία.

Δείτε παρακάτω

το ΦΕΚ με την αρχική Υπουργική Απόφαση και

το ΦΕΚ με την Υπουργική Απόφαση για την παράταση 

 

Skip to content