ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ

November 5, 2018

Ανοίγει ο δρόμος για ομάδες παραγωγών και στα βιολογικά

Ο νέος Κανονισμός της ΕΕ για τα βιολογικά προϊόντα (848/2018) προβλέπει τη δυνατότητα για ομαδική πιστοποίηση στις μικρές γεωργικές εκμεταλλεύσεις. Η πρόβλεψη αυτή αποσκοπεί κυρίως στη […]
Skip to content