Τι είναι το Eco score και γιατί προκαλεί αντιδράσεις στους βιοκαλλιεργητές
Τι είναι το Eco score και γιατί προκαλεί αντιδράσεις στους βιοκαλλιεργητές
Eco score

Μεγάλες αντιδράσεις έχει προκαλέσει στη Γαλλία, η ετικέτα Eco score, την οποία φέρουν τα τρόφιμα, με την IFOAM Organic Europe να υποστηρίζει πως η εφαρμογή του μπορεί να προκαλέσει σύγχυση των βιολογικών προϊόντων με πολλά συμβατικά και τελικά να παραπλανεί, αντί να ενημερώνει, τους καταναλωτές ως προς τα τρόφιμα που βρίσκονται στα ράφια των καταστημάτων.

Τι είναι η ετικέτα Eco score;

Το Eco score, είναι μια σχετικά νέα ετικέτα τροφίμων που δημιουργήθηκε στη Γαλλία, όπως και το Νutriscore, και εφαρμόζεται στα γαλλικά τρόφιμα από τον Ιανουάριο του 2021, με τάσεις να επεκταθεί και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Είναι μια μέθοδος κατάταξης των τροφίμων σε πέντε κατηγορίες, από το Α -πράσινο που αποτελεί την προτιμότερη επιλογή, μέχρι το Ε -κόκκινο που αποτελεί την επιλογή που θα πρέπει να αποφεύγεται.

Το Eco-Score επιχειρεί να ενημερώσει τους καταναλωτές ως προς το περιβαλλοντικό αποτύπωμα των τροφίμων, αλλά και να οδηγήσει όλους όσους συμμετέχουν στην παραγωγή και εμπορία των τροφίμων σε πιο υπεύθυνες συμπεριφορές. Οι εισηγητές της συγκεκριμένης μεθόδου υποστηρίζουν ότι μπορεί να εφαρμοστεί με ευκολία από τους παραγωγούς και να γίνει εύκολα αντιληπτή από τους καταναλωτές που θέλουν να κάνουν πιο φιλικές προς το περιβάλλον επιλογές όταν κάνουν τα ψώνια τους .

Όπως φαίνεται στο ακόλουθο σχεδιάγραμμα, το Eco-Score λαμβάνει υπόψη τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις του τρόπου παραγωγής, του τρόπου μεταφοράς και του υλικού συσκευασίας, καθώς και ορισμένα ποιοτικά χαρακτηριστικά όπως η ανακυκλώσιμη συσκευασία, αν συνοδεύεται το προϊόν και με άλλες πιστοποιήσεις, η εποχικότητα και η προέλευση των συστατικών του. Το τελικό σκορ που συγκεντρώνει ένα τρόφιμο το κατατάσσει και σε μια από τις πέντε κατηγορίες.

Οι αντιδράσεις

Η ετικέτα Eco score, έχει προκαλέσει μεγάλες αντιδράσεις στη Γαλλία, με την IFOAM Organic Europe να υποστηρίζει πως έτσι συγχέονται τα βιολογικά προϊόντα, με πολλά συμβατικά, παραπλανώντας τελικά τους καταναλωτές. Οι όροι οικολογικό και βιολογικό προορίζονται αυστηρά για προϊόντα βιολογικής παραγωγής, (ευρωπαϊκός κανονισμός 2018/848 του 2018) ενώ το eco score δεν εξετάζει σε καμία περίπτωση αν ένα τρόφιμο είναι βιολογικό ή συμβατικό. Έτσι, οι καταναλωτές θα συνδέσουν την λέξη eco με τη βιολογική παραγωγή χωρίς το προϊόν να είναι βιολογικό, κάτι που αποτελεί παραβίαση της ευρωπαϊκής νομοθεσίας.

Σε συνέχεια των ισχυρισμών της, η Ifoam κατέφυγε και στο Γαλλικό δικαστήριο διπλωματών ευρεσιτεχνίας αξιώνοντας την ακύρωση του εμπορικού σήματος “eco-score” για δυο βασικούς λόγους: για να μην συγχέονται βιολογικά και μη, προϊόντα, καθώς και για μην παραπλανώνται οι καταναλωτές.

Skip to content