ΜΕΤΡΟ 9
December 22, 2023

Ομάδες παραγωγών: Νέα παράταση στην υποβολή αιτημάτων πληρωμής

Κατόπιν απόφασης που έλαβε η Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής του ΠΑΑ, η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτημάτων πληρωμής για τους δικαιούχους του Μέτρου 9 παρατείνεται μέχρι τις 29 […]
October 25, 2023

Ομάδες παραγωγών: Παράταση στην υποβολή αιτημάτων πληρωμής

Κατόπιν απόφασης που έλαβε η Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής του ΠΑΑ, η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτημάτων πληρωμής για τους δικαιούχους του Μέτρου 9 παρατείνεται μέχρι τις 29 Δεκεμβρίου […]
June 30, 2023

Ομάδες Παραγωγών: υποβολή αιτημάτων πληρωμής

Από 23 Ιουνίου έως 31 Οκτωβρίου 2023 τα αιτήματα για την δ’ και ε’ δόση. Σημειώνουμε ότι σε περίπτωση που κάποιος δικαιούχος υποβάλει ενιαίο αίτημα πληρωμής, […]
Skip to content