ΜΕΤΡΟ 9

April 20, 2018

Μέχρι τις 9/7/2018 παράταση για τις Ομάδες Παραγωγών στο Μέτρο 9

Μέχρι τις 9/7/2018 δόθηκε παράταση για τις αιτήσεις που θα υποβάλλουν οι αναγνωρισμένες Ομάδες Παραγωγών & Οργανώσεις Παραγωγών στο Μέτρο 9, προκειμένου να λάβουν ετήσια ενίσχυση […]
December 8, 2017

Οδηγός συμμετοχής στο Μέτρο 9 ΠΑΑ 2014-2020

Πρόσφατα δημοσιεύθηκε η Υπουργική Απόφαση  για την εφαρμογή του Μέτρου 9 που αφορά τη χρηματοδότηση νέων Ομάδων και Οργανώσεων Παραγωγών για την υλοποίηση των επιχειρηματικών τους […]
Skip to content