Νεα γενια Νεα γεωργία
April 30, 2023

“The Future Of Food: Imagining Our 2040 Meals”

Η μεσογειακή διατροφή, τα φυτικά προϊόντα και η κυτταρική κτηνοτροφία βρέθηκαν στο επίκεντρο στη συζήτηση-πάνελ “The Future Of Food: Imagining Our 2040 Meals” που πραγματοποιήθηκε με […]
March 17, 2023
Δράση για την τεκμηρίωση ισχυρισμών υγείας για ελληνικά προϊόντα ΠΟΠ-ΠΓΕ

Δράση για την τεκμηρίωση ισχυρισμών υγείας για ελληνικά προϊόντα ΠΟΠ-ΠΓΕ

Η αξία των ελληνικών προϊόντων με ονομασία προέλευσης, παρότι γνωστή και δεδομένη, είναι ελάχιστα μεθοδικά τεκμηριωμένη. Ως επακόλουθο, κάθε προσπάθεια ποσοτικής καταγραφής των ωφελειών στην τοπική […]
Skip to content